Föräldrar med alltför höga förväntningar kan skada barnens studieresultat

Livsstil / Psykologi och Samhälle

(2015-11-18) Barn gör bra ifrån sig i skolan så länge som föräldrarnas förväntningar inte är orealistiskt höga.

En ny studie som publicerades i American Psychological Association visar att föräldrarnas höga förhoppningar kan skada barnens skolprestation om förhoppningarna är orealistiska. Detta gäller både i Tyskland och i USA, och därmed kan man nog generalisera studieresultaten till fler länder och kulturer.

Den tyska undersökningen handlar om en analys av data från en longitudinell studie 2002-2007 av 3530 gymnasieelever (49,5% kvinnor) och deras föräldrar i Bayern, Tyskland. I undersökningen analyserade man elevernas matteprestation samt föräldrars aspirationer och förväntningar. Dels tog man hänsyn till hur mycket föräldrarna ville att deras barn fick bra betyg, samt i hur stor utsträckning de trodde att barnen kunde få höga betyg.

 


Forskarna fann att höga förväntningar hos föräldrarna ledde till att barnen presterade bra i skolan, så längre som föräldrarnas förväntningar inte var orealistiska. När aspirationen var orealistisk hög minskade barnens prestation proportionellt.

För att försöka styrka resultaten i den tyska studien försökte man replikera den i USA med hjälp av data från en tvåårig studie av över 12000 amerikanska elever och deras föräldrar. Man kom fram till liknande resultat och ytterligare bevis på att föräldrars alltför höga ambitioner är förknippade med sämre studieresultat hos barnen.

Slutsatsen blir att föräldrar visst bör vänta sig mycket av barnen men att realistiska förväntningar är lika viktiga.

Källa: Ovanstående artikel är omtryckt från material som tillhandahålls av American Psychological Association. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.