Förenklad abortvård stärker indiska kvinnors egenmakt

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

2016-01-08 Kvinnors egenmakt i Indien har undersökts av Mandira Paul, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet. Slutsatsen blev att kvinnor kan och kommer att ta hand om sin reproduktion oberoende av status, utbildning och ålder, men de måste ha rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Det vanligaste preventivmedlet i Indien är fortfarande sterilisering. En annan metod som används flitigt är aborter, som idag står för 8-18 procent av Indiens mödradödlighet trots lagstiftning att det ska finnas tillgång till säker abort.

 


För att uppnå jämställdhet och minska mödradödligheten har Indien fokuserat på reproduktiv hälsa, bland annat steriliseringskampanjer och tvåbarnsfamiljeidealet som har som syfte att minska barnafödandet.

I sin avhandling koncentrerade sig Mandira Paul och kollegor på medicinsk abort och preventivmedel i resurssnåla kontexter på landsbygden där infrastruktur och vägar ofta är i dåligt skick.

Studien visade att kvinnorna i studien helst föredrar medicinsk abort, att de helst inte vill ha mer än två barn samt att det skall vara 3-5 års intervall mellan barnen. Vad gäller medicinsk abort ville kvinnorna helst följa upp aborten hemmavid och inte på klinik. Mandira Paul föreslår 2 läkarbesök i ställer för tre, för att spara resurser och förenkla processen.

Det visade sig också att användning av andra preventivmedel i synnerhet före det första barnet var tabu. Paret hade också svårt att diskutera preventivmedel. Socialt accepterade metoder såsom att räkna dagar för fertilitet och infertilitet resulterade ofta i oplanerade graviditeter samt behov av abort.

 


- Genom att erbjuda en säker men förenklad medicinsk abortvård som lägger över mycket av ansvaret i kvinnans händer och genom att ge kvinnan fullständig information samt rätten att välja preventivmedelsmetod så kan vi minska mödradödligheten kraftigt. Gör vi detta kan kvinnan få en chans att bestämma över sitt liv, sin reproduktion och då också skapa bättre förutsättningar för sig själv och sin familj, säger Mandira Paul.

----

Källa: Artikeln har omskrivits från material på Forskningsnytt Uppsala Universitet, Förenklad abortvård stärker indiska kvinnors egenmakt, 2016-01-07, Linda Koffmar

Avhandling: ”Simplifying Reproductive Health in Low-Resource Settings - Access to medical abortion and contraceptive choice, the importance of gendered structures in Rajasthan” 

Ladda ner avhandlingen i fulltext.

Avhandlingens studier har tidigare publicerats i de vetenskapliga tidskrifterna the Lancet Global Health, PLoS One och Elsevier Qualitative Health Research.