Våra hjärnor är hårdkodade för att frukta kreativitet 

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

För att vi ska kunna överleva och utvecklas, måste vi komma på nya idéer och med oväntade lösningar på svårlösta problem.

Vi är däremot oftast skeptiska mot kreativa lösningar och många av oss ogillar nya idéer, även om det nya är bra för vår överlevnad.

Anledningen finns djupt i våra hjärnor. Alla människor som anser sig vara missförstådda genier förstår hur det är när andra människor avvisar ens goda nya idéer.

 

 

Även om kreativitet brukar rent allmänt prisas, i den verkliga världen och i vardagen, hatar de flesta människor andra människors geniala idéer. Kreativa människor brukar anses obekväma och de brukar mobbas, uteslutas eller förtryckas.

Experiment vid Universitetet i Pennsylvanien ledde till följande slutsatser angående varför människor i allmänhet inte tål innovativa kreativa människor.

    Kreativa idéer är innovativa och nya. Det nya kan skapa osäkerhet och osäkerhet gör de flesta människor obekväma.

    Människor litar mer på det som de redan vet fungerar, det vill säga testade och beprövade idéer.

    Objektiva bevis på att en ny idé är bättre, motiverar inte människor att acceptera den.

    Människor kan många gånger inte se att en idé är bra, kreativ eller innovativ.

Studien fann både medvetna och omedvetna motiv till en negativ inställning till kreativitet. Deltagarna visade sig ha en negativ inställning till en ny sko som tack vare nanoteknik kunde hålla fötterna svala och fria från blåsor. Även om fördelarna var klara, fanns den en allmän lutning hos alla deltagare att avfärda den.

 

 

Omedvetet förknippade deltagarna, och detta gällde även de som ansåg att de älskade kreativitet och kreativa människor, fortfarande kreativa idéer med ord såsom "äckligt" och "ångest". 

Enligt forskarna handlar allt detta i stort sett om rädsla för osäkerhet. Det nya brukar förknippas med att ta ett steg utanför tryggheten. Det förknippas med risktagande.