'

Det finns ett samband mellan generositet och lycka

Livsstil / Psykologi och Samhälle

Finns det ett samband mellan ett lands bidrag till internationella biståndsprogram och medborgarnas lycka?

 

 

Enligt en studie av nio europeiska länder, finns det ett direkt samband mellan hur mycket ett land ger till andra länder och medborgarnas lycka i Storbritannien och Frankrike, något som däremot inte är fallet för andra europeiska givarländer. 

Studien genomfördes eftersom några forskare var nyfikna om det gamla talesättet: ”Det är bättre att ge än att få” verkligen stämmer. 

Att endast Frankrikes och Storbritanniens blev lyckligare av att kunna bistå andra länder beror förmodligen på olika attityder till bistånd, hävdar forskarna som genomförde studien.

Källa: Science Daily