Krav på fördomsfrihet leder ökar fördomar och fientlighet mot andra

Livsstil / Psykologi och Samhälle

I dagens värld, tvingas vi jobba eller plugga tillsammans med människor som kommer från olika bakgrunder och som har olika förutsättningar. Länge har man pratat om att lika dras till lika och att det som är olika oftast marginaliseras i grupper lika mycket som i samhället i stort.

 

 

I ett försök att skapa harmoni mellan olika grupper och människor i samhället har många organisationer kommit till stånd som uppmanar människor att sluta vara så fördomsfulla.

Tre forskare som är verksamma vid Toronto Universiteten i Kanada har däremot bevisat att sådana uppmaningar i själva verket leder till att fientligheten mot andra grupper faktiskt ökar.

Forskarna indelade en grupp deltagare i en studie i två olika lag. Ett lag fick läsa en broschyr som uppmanade folk att sluta vara så fördomsfulla och berättade med andra ord för deltagarna vad de måste tänka och hur man bör bete sig. Den andra gruppen fick i stället läsa en artikel som förklarade för deltagarna vilka fördelarna med fördomsfrihet är, utan att föreslå hur man bör bete sig eller vad man bör tänka i mötet med de personer som är utsatta för fördomar.

Resultatet visade att fördomarna och fientligheten faktiskt ökade i gruppen som blev tillsagt hur man ska bete sig.

 

 

Detta betyder i stort sett att när människors frihet att själva värdera hur något ska vara tas bort, kan kontrollen av uppfattningar strida mot individens frihetsprincip att själv och på egen hand avgöra vad man ska tycka och tänka och ansträngningar för att minska fördomar får motsatt effekt.

En av forskarna, Lisa Legault, anser att vi måste fokusera mer på anledningarna till varför ett fördomsfritt beteende är att föredra och mindre på kravet att vara fördomsfri.

Via. Sciencedaily.com