Lumpen förstärker negativa karaktärsdrag

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Lumpen

(Science Daily 17 febr. 2012) Helt utan tvekan skapar krig trauma och djupa psykologiska ärr hos soldater. Detta leder till att krigsveteraner inte kan fungera normalt i det civila livet.

Men ny forskning verkar visa att militärtjänsten i sig kan skapa subtila kvardröjande effekter på en någons personlighet, något som leder till att män efter militärstjänstgöring har svårt att fungera tillsammans med vänner, familjen och arbetskamrater. 

Vissa män känner sig dragna till militären i större utsträckning än andra. De är oftast mindre neurotiska, oroar sig mindre, är tävlingsinriktade och bryr sig mindre om andras känslor. Tiden i militären verkar förstärka sådana egenskaper och effekterna på personligheten dröjer sig kvar under en lång tid.

Resultatet blir att sådana män, när de återvänder till det civila livet, presterar i genomsnitt bättre än andra. Samtidigt är de benägna att söka framgång på bekostnad av andra, och att fatta oetiska eller kontroversiella beslut för att öka företagets intäkter eller för att försäkra deras framgång.

Studien tog 6 år och gjordes på tyska unga män som följdes upp före och efter militärtjänstgöring.

Studien visade också att militären är en livsförändrande erfarenhet som faktiskt kan förändra en människas personlighet. Även om personlighetsförändringarna är små, kan de ha stora effekter på männens framtid och hur de ser på livet, hävdar forskarna.