Lyckans mörka sida

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Alla vill vara lyckliga och man strävar efter lycka, något som blir ett mål i sig i dagens samhälle. Några forskare hävdar däremot att lycka har en mörk sida.

För det första är inte alla typer och grader av lycka bra, och för det andra verkar strävan efter lyckan ibland göra människor olyckligare.

 


Studier har till exempel visat att när lyckanblir ett krav och mål, blir resultatet att människor blir mindre lyckliga. I en studie fick en grupp i uppgift att läsa en artikel om lyckans betydelse för människans liv för att sedan titta på en lycklig film. I jämförelse med den andra gruppen deltagare, som inte behövde läsa tidningsartikeln först, mådde den första gruppen sämre efter att ha sett filmen. När människor förväntar sig att känna sig lyckliga, men inte gör det, blir de besvikna och mår sämre, hävdar forskarna.

Lyckliga personer brukar också ta många risker som många gånger leder till döden. Enligt en annan studie, visade det sig att de barn som gick i skolan på 20-talet och som beskrevs av sina lärare som glada och alltid på gott humör, dog tidigare än jämnåriga som beskrevs som allvarligare. 

 Negativa känslor har deras plats i våra sociala liv. Personer som är för glada och lyckliga och som aldrig är ledsna, kan t ex skratta i olämpliga sociala situationer, t ex i samband med förlusten av en anhörig, eller i samband med att någon i deras närhet förlorar en anhörig. 

Enligt forskare är nyckeln till lycka goda sociala relationer. Det bästa sättet att bli lycklig över en lång tidsperiod är att ha många vänner. Sluta oroa dig för att du inte är tillräcklig lycklig och vårda dina relationer till andra människor.

Via: Science Daily