Män äter mycket mer mat i kvinnors sällskap

Livsstil / Psykologi och Samhälle

Män äter mycket mer mat i kvinnors sällskap

(2015-11-18) Forskare vid Cornell Universitet fann att män äter betydligt mer mat i sällskap av kvinnor. Studieresultaten publicerades i tidskriften Evolutionary Psychological Science.

105 vuxna män ingick i studien. Dessa män studerades under två veckor. De åt lunch på en allt-du-kan-äta italiensk buffé restaurang. Forskarna räknade antalet pizzabitar och hur många salladsskålar varje man åt. Man noterade också vilket kön sällskapet hade.

 

Innan gästerna lämnade restaurangen ombads de att fylla in en enkät där de angav uppgifter om mättnad, bekvämlighet och brådska.

Män som åt tillsammans med åtminstone en kvinna åt hela 93% mer pizza och 86% mer sallad än män som åt lunch tillsammans med andra män. Kvinnorna åt lika mycket oavsett sällskap. När kvinnorna åt tillsammans med män, angav många av kvinnorna att de kände att de hade ätit för mycket och att de rusade genom måltiden.

Forskarna tror att män äter så pass mycket mer i sällskap av kvinnor för att de vill imponera.

Källa: Ovanstående artikel är omtryckt från material som tillhandahålls av Cornell Mat & Brand Lab. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.