George Simon om manipulation i dagens samhälle

Livsstil / Kärlek och relationer / Manipulation

George Simon om manipulation i dagens samhälle

George Simon är en amerikansk psykolog som har blivit expert på manipulativt beteende och andra typer av personlighetsstörningar, som han gärna i stället kallar för karaktärsstörningar. 

I egenskap av författare har han gett ut två olika böcker. Den absoluta bästsäljaren, "In sheep's clothing. Dealing with manipulative people", är 16 år gammal. Den andra boken är nyare. Den har fått namnet "Character disturbances. The Phenomena of our Age".

 


Böckerna skrevs eftersom han lade märke till hur manipulativt beteende har ökat under de senaste åren, till den graden att det har blivit accepterat av samhället i stort. Manipulativt beteende, kan utvecklas till en livsstil. Icke desto mindre belönas och uppmuntras den här typen av beteende i dagens samhälle.

En manipulativ person kommer att göra vad som helst för att nå sina mål och det slutar med att man alltid utnyttjar andra. En skicklig manipulatör är i hemlighet aggressiv och vill skada andra människor, utan att de lägger märke till det. Manipulatörer är mycket kalkylerade och i de flesta fall, vet de precis vad de gör. För att dölja det aggressiva beteendet som präglar deras inre psykologiska liv, brukar de många gånger spela oskyldiga offer. De kan också vända på skulden: Det som de egentligen gör, vänds över på den andre (det egentliga offret). De skapar intriger och konflikter mellan människor och de utnyttjar andra hänsynslöst. 

 

 

Oavsett om beteendemönstret är medvetet eller omedvetet, orsakar det skada.

Manipulation är lika med ansvarslöst beteende, som inte respekterar andra människors lika värde, utan som snarare ser andra som objekt. Anledningen till att vi missar att inse att vi har manipulativa personer runt omkring oss beror på att vi, när vi ser konstigt beteende, tror att det konstiga beteendet beror på "en inre smärta hos individen", eller "osäkerhet", eller "en tråkig barndom". Manipulativa människor verkar ödmjuka och de vet precis vilka knappar de ska trycka på, för att kunna nå sina mål. Vi upptäcker att vi har blivit manipulerade för sent, och då har vi redan investerat i relationen och vi har svårt att dra oss ur "spelet". Icke desto mindre kommer manipulatören att strunta i offret om han eller hon inte längre är till något nytta. Ingen tycker om att bli manipulerad och när vi inser att vi har blivit det, kan vi känna oss djupt sårade och vi får svårt att lita på andra människor igen.

 

 

Den synen på människan, som beskrevs ovan, utvecklades under en repressiv epok i vår historia. Personer som kom i kontakt med psykologer led av olika hämningar. De kände skuld och skam inför det mesta. Individerna i samhället har genomgått en utveckling sedan dess. Just nu, är de flesta människor befriade från de här hämningarna och det ansvarslösa och vårdslösa beteendet har blivit accepterat. 

För att vi ska kunna förstå dagens karaktärsstörningar och det accepterade manipulativa beteende, måste psykologin anpassas till den kultur som vi lever i dag, hävdar Simon. 

Läs mer:
http://drgeorgesimon.com/