Människor som svär har större ordförråd

Livsstil / Psykologi och Samhälle

2015-12-20 Människor som svär har ett bredare ordförråd enligt en ny studie som tittat på teorin enligt vilken människor svär bara för att de inte har de ord de behöver för att uttrycka sig på något annat sätt.

De amerikanska psykologerna Kristin Jay och Timothy Jay har visat att teorin är en myt.

Människor som svär tenderar att förstå ”nyanserade distinktioner” i deras språk, något som förknippas med ett stort ordförråd överlag.

Forskarna bad deltagarna att svära åt en blå strimma med så många olika svordomar de kunde komma på under 60 sekunder. De ombads också att namnge så många djur som möjligt som började med en specifik bokstav. Ju bättre på att svära, desto fler djur kunde man nämna.

Forskarnas slutsats blev att människor som svär inte lider av brister i ordförrådet.

Källa: Sciencedirect