Mindre TV-tittande och fler bibliotekbesök innan barnet ens kan prata leder till bättre prestation i skolan

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Det som föräldrar gör med sina barn innan de ens börjar tala, är viktigt för barnens framgång i skolan, hävdar några forskare. Detta är långt viktigare än barnens sociala bakgrund. 

Studier har visat att barn som ofta besökte biblioteket när de var mycket små och som redan vid två års ålder ägde många böcker, blev mycket duktigare i skolan än andra barn, som saknade de här möjligheterna. Föräldrar som vårdar barnens intresse för att läsa böcker, försäkrar barnens framtid. Studierna visade också att små barn vars föräldrar lärde de engagera sig i många olika aktiviteter, också blev duktigare. TV tittande hade däremot motsatt effekt. 

 

 

En annan viktig faktor var hur barn blev bemötta och hur föräldrar kommunicerade med sina barn, redan innan de blev två år gamla. Detta hade mer betydelse än föräldrarnas sociala status och hur mycket föräldrarna tjänade. Barn som i deras omgivning ständigt hörde fina ord och uttryck, kunde bättre uttrycka sig när de blev äldre medan deras intresse för litteratur och språk också utvecklades mycket tidigt. 

Barnens kommunikationsfärdigheter kan förbättras på mycket enkla sätt är forskarnas budskap:

    besöka biblioteket ofta, 

    spela många spel tillsammans med föräldrar, 

    äga många olika böcker  

    minska TV-tittandet. 

Om föräldrar bryr sig om de här fyra aspekterna kan de räkna med att erbjuda sina barn möjligheter att bli någon i livet, oavsett föräldrarnas sociala status.

Via: Science Daily