Högfungerande autister bryr sig inte om vad andra tycker och tänker om dem 

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Autister bryr sig inte om andra människors uppfattningar om de. Därför beter de sig likadant när de är ensamma och när de befinner sig bland andra människor. 

Människor med autism bearbetar information på ovanliga sätt. Oftast har de svårigheter i sina sociala samspel i vardagen. Detta kan ses tydligt hos hög fungerande autister. Att karakterisera den här svårigheten har varit en utmaning.

 

 

Forskare vid Tekniska Institutet i Kalifornien har nyligen lyckats urskilja en mycket specifik skillnad i hur hög fungerande autister ser på andra människor och det som de fann var att autister inte bryr sig eller funderar alls på vad andra tror och tänker om dem. 

Det har varit känt under lång tid att anseende har en stor påverkan på vårt beteende. Därför funderar vi väldigt mycket på vad andra tror om oss och detta motiverar oss att vara trevliga mot andra.

I en studie, visade det sig att personer med autism, gav lika mycket pengar till välgörenhet när andra visste och inte visste vilken summa pengar de spenderade. De andra försökspersonerna tenderade att ge mindre i det andra fallet, när de inte hade andras kritiska öga på sig. Detta visade enligt forskare att autister inte brydde sig om hur de blev betraktade av andra människor.

 

 

I en annan studie, visade det sig däremot att både autister och icke-autister presterade bättre i matte när andra människor var närvarande. Detta betyder enligt forskare att även autister blir varse om andra människors närvaro.

Slutsatsen blev att autister, till skillnad från alla andra människor, inte spenderar så mycket tid med att grubbla över vad andra tycker och tänker om dem. Enligt forskarna spenderar vanliga människor mycket tid med att tvångsmässigt tänka på hur andra ser på dem. Det är däremot ingenting som personer med högfungerande autism, t ex Aspergers bryr sig om.

Forskarna hoppas även kunna se in i autisternas hjärna med hjälp av fMRI-maskiner för att se mer exakt vad som äger rum i hjärnan.

Källa
K. Izuma, K. Matsumoto, C. F. Camerer, R. Adolphs.Insensitivity to social reputation in autism. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011; DOI:http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1107038108