Barn med religiös uppväxt är mindre snälla mot andra

Livsstil / Psykologi och Samhälle

En missuppfattning är att en religiös uppfostran gynnar barns moraliska utveckling. Barn till religiösa föräldrar är i själva verket mindre altruistiska än barn till icke-religiösa föräldrar, visar en ny internationell studie från Chicago Universitet som publicerades i Current Biology för någon vecka sedan.

Det som undersöktes i studien var barns benägenhet att dela med sig samt tendensen att döma och straffa andra för dåligt uppförande. I studien ingick 1.170 barn i åldrarna 5 till 12, från sex länder - Kanada, Kina, Jordanien, Sydafrika, Turkiet och USA.Studien leddes av professor Jean Decety, vars forskarteam bestod av utvecklingpsykologer.

Resultatet blev inte vad man väntade sig. Barn från religiösa familjer var mindre generösa och uppvisade större tendens att vilja straffa andra om någon uppvisade antisociala tendenser. I själva verket var barn som inte hade fått en religiös uppfostran mer empatiska och toleranta.

 


Hos religiösa människor verkar också studien indikera att tendensen till rigiditet förstärks också med åren, oavsett vilken religion man pratar om, kristen eller muslimsk.

Man kan bara komma till slutsatsen att sekulariseringen av moralisk diskurs inte minskar medmänsklighet. I själva verket är det precis tvärtom. Tillsammans visar dessa resultat likheten mellan länderna i hur religionen påverkar barns altruism negativt. De utmanar uppfattningen att religiositet underlättar prosocialt beteende, och ifrågasätter om religion är avgörande för moraliska utveckling. ", hävdar Decety.

Story Källa:

Ovanstående inlägg är omtryckt från material som tillhandahålls av University of Chicago. Den ursprungliga artikeln skriven av Susie Allen. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd