Människobarn och chimpansungar uppvisar ungefär samma beteende under barndomen 

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Människobarn och schimpansungar uppvisar liknande lek- och spelbeteende under barndomen

Alla däggdjur leker när de är små och möjligheten att leka är viktig för utvecklingen. En studie på schimpanser som gjordes nyligen visar att ungarnas lek- och spelbeteende liknar människobarnens.

 

 

Författarna till studien, Elisabetta Palagi och Gianda Cordoni, fann att när schimpanser var mycket små, lekte de, precis som barn gör, för sig själva. Allteftersom de växte upp och blev äldre, blev sociala spel allt vanligare. Spelen hade också en tendens att bli allt mer invecklade. Även val av lek och spelkamrat blev mer sofistikerad.

När forskarna jämförde studierna mellan lek och spelbeteendet mellan schimpansungar och människobarn var likheterna stora.

Förutom detta, använder både människor och schimpanser lekfulla ansiktsuttryck för att kommunicera med varandra och för att bygga upp sociala nätverk. Både människor och schimpanser föredrog dessutom jämnåriga att leka med. 

 

 

Denna är den första studien som jämför lek och spelbeteende hos schimpanser och människor under barndomen på ett standardiserat sätt.

KÄLLA.Giada Cordoni, Elisabetta Palagi. Ontogenetic Trajectories of Chimpanzee Social Play: Similarities with Humans. PLoS ONE, 2011; 6 (11): e27344 DOI:10.1371/journal.pone.0027344