Psykologi och samhälle

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Hjärnan kan lära sig att snabbt omvärdera personer och situationer 

Om vi bara intalar oss själva när vi ser arga ansiktsuttryck att personens känslor inte har med oss att göra, kan vi avvärja oss mot den negativa påverkan som arga personer i omgivningen har på oss. 

Att behöva handskas med en arg person är inte det lättaste. Vi kan ta åt oss och bli deprimerade. Inom kognitiv beteendeterapi föreslår man i stället att se situationen på ett annat sätt: till exempel kan du intala dig själv att den arga personen bara har en dålig dag och försöker ta ut det på dig. 

 

 

Några forskare vid Stanfords Universitet har försökt titta på vad som äger rum i hjärnan när vi bearbetar känslomässig information och vad som händer när vi omvärderar informationen. Forskarna påstår att känslomässig bearbetning uppstår i den bakre delen av hjärnan som sedan reser mot främre delen. Omvärderingen av den känslomässiga informationen sker i hjärnans främre del som sedan reser mot bakre delen av hjärnan där den känslomässiga bearbetningen förändras.

I experimenten som gjordes, fick deltagarna se på arga ansiktsuttryck. Deltagarnas reaktioner bearbetades. Deltagarna tränades lite i den meningen att deltagarna fick reda på att de arga personerna hade haft en dålig dag, och att detta inte hade något med dem att göra.

När deltagarna hade justerad sin syn på vad som orsakade ett argt ansiktsuttryck, blev de inte längre störda på personen som verkade så arg på bilden. 

 

 

Å andra sidan, blev en del av deltagarna tillsagda att låta sig bli påverkade av ansiktsuttrycken och nöja sig med att känna de känslor som uppväcktes. Det visade sig att när de tittade på bilderna igen, blev de fortfarande upprörda.

I en annan studie registrerade forskarna elektriska signaler genom att fästa elektroder vid skallen och fann att de elektriska signalerna som orsakades av upprörda känslor snabbt försvann när deltagarna omvärderade situationen.

Den här studien visar att psykoanalysens metod som går ut på att verkligen tillåta sig att känna de negativa känslorna och bearbeta dem inte är den allra bästa. Däremot går det mycket snabbare om man lyckas omvärdera situationen. Att ha detta i åtanke är viktigt i synnerhet när man har en jobbig chef. Om chefen alltid är arg och skriker kan man använda omvärderingsmetoden för att låta bli att bli upprörd. Säg helt enkelt till dig själv att chefens humör inte har med dig som person att göra och att han eller hon förmodligen endast har en dålig dag eller har sina egna problem. 

Den här studien gjordes genom att använda fotografier men forskarna hoppas kunna bedriva studien med hjälp av video där en person skriker åt dem för att se hur man reagerar och hanterar känslorna som uppstår.