Psykologi och samhälle

Personer som sprider negativa rykten om andra utvecklar sämre självförtroende

Enligt en social psykologisk studie, visade det sig att folk som skvallrar om andra, kan få bättre självförtroende: förutsatt att de säger positiva saker när de pratar om andra. Det motsatta gäller när folk sprider elaka skvaller om andra: de här personerna har en tendens att utveckla sämre självförtroende.

Studien leddes av två forskare, verksamma vid Staffordshire Universitet. 140 personer fick i uppgift att beskriva en fiktiv person på ett positivt eller negativt sätt.  Det visade sig att de som beskrev den här personen i positiva ordalag, fick bättre självförtroende i jämförelse med de som beskrev samma fiktiva person negativt.

Studien visar att skvaller verkligen har en positiv sida, förutsatt att man är snäll mot den som man baktalar.

Via: Science Daily