Rika mer benägna att fuska, ta godis från barn och bryta mot trafiklagar än fattiga

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

(MydailyNews, 2012-03-05) Folk från den rika överklassen är mer benägna än fattigare människor att bryta mot lagar medan de kör, ta godis från barn och ljuga för ekonomisk vinning, hävdar en ny studie.

Studien hade sju delar och genomfördes av psykologer vid Kaliforniens och Torontos Universitet. De analyserade människors beteende genom en serie experiment.

Förare av dyra fordon såsom Mecedes, BMW och Toyota Prios kunde bryta mot trafikreglerna mycket oftare vis korsningar än människor som körde en Camry eller Corolla. De var också mer benägna att skära av fotgängare när de försökte korsa gatan än förare av billigare bilar.

I en annan test var människor med högre socialekonomisk status mer benägna att ljuga när de fick rulla tärningar. De påstod oftare att de hade rullat högre siffror än de faktiskt hade.

Enligt en av forskarna bevisar den här forskningen att ju högre status man har i samhälle, desto mer egenintresse utvecklar man. Dessutom verkar man också bryta mot etiska och moraliska regler också.

I andra tester var personer med högre status också mindre benägna att säga hela sanningen i en hypotetisk anställningsintervju. Och när de fick en burk med godis för barn, och fick veta att de också kunde äta lite grand om man ville, åt de rikaste mest godis. Andra studier har också visat att rika människor tenderar att ge mindre till välgörenhet än fattiga människor, men forskarna var förbluffade över att rika även kunde tänka sig att ta godis från barn. När människor tänker högre än sig själva än genomsnittet är de girigare och handlar mindre etisk, hävdar forskarna.

Förklaringen till rikas beteende är bland annat att rika är mera självständiga och att de beror mindre på andra människor. De har mer resurser och bryr sig därför mindre om vad andra tycker om deras beteende. Fattigare människor behöver andra människor mer och visar därför mer hänsyn för andra.

Enligt forskarna, tenderar också rika människor att se positivt på girighet. De är också mindre beroende av familjen och ett nätverk av människor som kan stödja de under tider av nöd. Denna förhöjda status tenderar att koppla de bort från samhället.

Enligt Piff, människor med mer pengar tenderar att se mer positivt på girighet och mindre beroende av familj och nätverk vän för stöd i tider av nöd, och detta förhöjda status tenderar att koppla bort dem från samhället.

Det finns så klart undantag. Många välbärgade människor hjälper fattiga och barn. Dessutom visar det sig att våldsbrott oftast äger rum bland de som är fattigare.

Däremot är egenintresset helt vanligare bland eliten.

Studien genomfördes i USA men forskarna hävdar att resultaten är ungefär likadana i alla länder över hela världen också. Dessutom hävdar forskarna att dessa mönster blir tydligare i samhällen i vilka resurserna är mycket ojämlikt fördelade.