Så tänker en psykopat

Livsstil / Psykologi och Samhälle

Intervju med Karolina Sörman, doktorand i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Psykopati är associerat med återfall i brottslighet, inklusive våldsbrott. Psykopater kännetecknas av att vara manipulativa, impulsiva, ansvarslösa, sakna empati och ånger. Men det finns också personer med höga psykopatiska drag som kan vara framgångsrika samhällsmedborgare – modiga, charmiga och kreativa.

Så tänker en psykopatKarolina Sörman är utbildad neurobiolog och doktorand vid Karolinska institutet. I sin forskning fokuserar hon på de kliniska tester som används för att bedöma psykopati. Hur upptäcker man en psykopat? Hur tänker de? Och går psykopati att behandla?

Under arbetet med sin forskning har Karolina Sörman träffat och intervjuat både kriminella och ickekriminella grupper för att undersöka psykopatiska drag och hur de tar sig uttryck.

Datum: 27 februari 2015

Intervjuare: Jonas Malmborg

Längd: 17:04