Mångfald är ett godtyckligt begrepp hävdar forskarna

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Mångfald

(ScienceDaily, 2012-02-29) Mångfald pratas det hela tiden om. Men vad betyder egentligen mångfald?

Enligt en ny studie, betyder mångfald olika saker för olika personer. Och vad mångfald betyder, beror på ideologiska föreställningar. Ju mindre egalitär man är, desto mer benägen är man att tycka att ett företag som har anställda av alla åldrar, olika bakgrund och på olika positioner, trots att alla är vita, har tillräckligt med mångfald, och att företaget inte behöver göra några som helst förändringar.

 

 

Enligt den amerikanska forskaren och huvudförfattaren till studien, Miguel Unzueta, brukade mångfald betyda att man skulle vilja ha med människor som av någon anledning befinner sig i underläge på grund av ras eller kön. Nu för tiden betyder mångfald skillnader av alla slag. Det kan handla om livsstil, personlighet eller matvanor. ”Mångfald” har blivit ett abstrakt begrepp som man kan tolka lite hur man vill.

Miguel Unzueta hoppas att den här studien gör det möjligt för människor att återigen prata om jämlikhet, jämställdhet och rättvisa, eftersom studien bevisar att mångfald som begrepp och den tolkning som man ger den, gör det svårt för dessa ämnen att få någon form av betydelse och att i praktiken ge några verkliga resultat som verkligen leder till ”mångfald”, som i begreppets ursprungliga betydelse och mening.