Människor med många vänner är friskare. Dålig social integration = dålig hälsa

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Vänskap

 

(ScienceDaily, 2015-01-20) Ny forskning visar att personer som har ett starkt socialt nätverk inte bara mår bättre. Sociala relationer har även en positiv inverkan på vårt fysiska välbefinnande.

Studien som leddes av Jean-Philippe Gouin, professor i psykologi, studerade en grupp internationella studenter som gick genom stora sociala förändringar efter att ha flyttat till Montreal. Resultaten visade att studenter med ett bra socialt nätverk var friskare. Beviset fanns i deras hjärtfrekvens.

 

 

 


Hjärtfrekvensförändringar är en markör för hur väl ditt parasympatiska nervsystem fungerar. Personer med låg hjärtfrekvensvariabilitet löper ökad risk för att utveckla ohälsa, inklusive större risk för hjärtsjukdomar.

Studien visade att invandrare som fick många vänner och som engagerade sig i nya social nätverk under de första fem månaderna i Kanada hade en ökning i hjärtfrekvensvariabilitet, medan de som förblev socialt isolerade över tid visade en minskning.

Studien visar enligt Gouin och hans medarbetare att långvarig social isolering kan ha en negativ inverkan på fysisk hälsa, genom en påverkan på det parasympatiska nervsystemet. Detta gäller alla människor som av en eller annan anledning byter social miljö.

Budskapet till invandrare eller folk som flyttar till andra städer är att så snabbt som möjligt räcka ut till andra så att man snabbare integrerar sig i den nya staden eftersom man kommer att bevara din fysiska hälsa.