Livsstil: Psykologi och samhälle

KATEGORIER: Livsstil / Psykologi och Samhälle

För föräldrar till autistiska barn, betyder större socialt stöd bättre hälsa

Samhällsomsorg skyddar föräldrar till autistiska barn mot stressinducerade immunologiska problem.  

 

2016-04-12: Föräldrar till autistiska barn lever med högre stressnivåer, omvårdnadsbörda och depression än föräldrar till normala barn.

Kronisk omvårdnadsstress har också förknippats med sämre fysisk hälsa: mer smärta, fler fall av fysiska hälsoproblem och lägre generell hälsorelaterad livskvalitet.

6 delar i en effektiv ursäkt, enligt forskareEtt kraftfullt sätt att minska denna stress är socialt stöd enligt en studie som publicerades i Family Relations av Concordia Universitetsforskare.

Stödet är nödvändigt allteftersom barnen och deras föräldrar blir äldre och kan ha betydande konsekvenser för sjukvårdskostnaderna.

Psykologiprofessorerna Jean-Phillippe Gouin och Erin T. Barker samt medarbetare har undersökt om socialt stöd kan skydda mot stressrelaterade immunsystemproblem.

De bad 56 friska föräldrar till barn med autism att fylla i ett frågeformulär som handlade om formellt socialt stöd (från vårdpersonal eller socialtjänst), informellt socialt stöd (från närstående, vänner och familj) samt självskattad hälsa och nyliga somatiska symptom.

Man tog också blodprover för att undersöka inflammation som brukar uppstå automatiskt i samband med infektion, skador och onormala celler eller psykisk stress. Inflammation förknippas även med större risk för flera åldersrelaterade sjukdomar, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar, svaghet, demens och tidig dödlighet.

 

 

Resultaten visade att mer informellt socialt stöd förknippades med lägre inflammation och att ett större antal formella stödtjänster som togs emot av familjen förknippades med bättre självskattad hälsa och lägre inflammation.

Effekterna av stödtjänster på föräldrarnas inflammationsnivåer ökade med det drabbade barnets ålder.

”Effekterna av kronisk omvårdnadsstress på hälsan blir mer uttalad med föräldrarnas ålder i och med deras immunförsvar reagerar mindre effektivt på utmaningar.” säger Guin. "Behovet av formellt och informellt stöd förblir därmed hög även när barn med autism blir vuxna."

Han tillägger att studieresultaten betonar behovet av fortsatta tjänster för dessa familjer som upplever utmaningar under livslångt föräldraskap. Att stödja föräldrarna hantera kronisk omvårdnadstress förbättrar villkoren för de autistiska barnen och bidrar till att upprätthålla en optimal familjemiljö under en längre tid. På lång sikt kan stödtjänster minska kostnaderna för samhället.

Gouin fortsätter forska om olika aspekter i detta förhållande mellan autistiska barn, föräldrarnas hälsa och effekten av sociala stödtjänster.

För närvarande deltar 120 familjen i studierna, men Gouin hoppas kunna rekrytera ytterligare 100 föräldrar under de närmaste två åren.

Länk till studien , ledd av Concordias Jean-Philippe Gouin.