Mindfulness plus färgläggning effektivare mot ångest och stress

Livsstil Psykologi och samhälle

Tre olika studier bevisar att färgläggning är bra för hälsan i synnerhet när den kombineras med medveten närvaro.

Mindfulness plus färgläggning effektivare mot ångest och stress

2023-09-20 Allt fler människor har under de senaste åren försökt hantera ångest, utbrändhet och stress med hjälp av målarböcker för vuxna.

Nu har forskning bevisat att färgläggning är bra men effekten förstärks när färläggning kombineras med mindfulness, också kallad för medveten närvaro.

Mindfulness handlar om att vara närvarande, och ägna uppmärksamhet på det som sker här och nu. Sinnet slappnar av i och med man är helt nollställd, något som beror på frihet från distraktioner som kommer från tankar och känslor. Färgläggning hjälper en att uppnå detta, då man endast fokuserar på det man gör.

Forskarna menar dock att det bästa är om man färglägger abstrakta motiv och använder få färgpennor, för att slippa tveka och fatta distraherande beslut.

Om man blir distraherad av tankar ska man låta de passera och återigen rikta uppmärksamheten mot det som är närvarande, samt det man håller på här och nu.

I en första studie ville forskarna veta om effekten av färgläggning i kombination med mindfulness var bättre än utan. 72 deltagare delades i två grupper och endast hälften fick veta hur man färglägger på ett medvetet närvarande sätt genom att tillämpa mindfulness.

Mindfulness-gruppen rapporterade en minsknings av oro, stress och ångest efter färgläggning jämfört med gruppen som inte fick några mindfulness-instruktioner, men vissa deltagare gillade inte att få instruktioner, vilket minskade fördelarna med medveten närvaro i samband med färgläggningen.

I en  andra studie av medveten närvaro och färgläggning fick 35 brittiska lärare lära sig mindfulness genom att titta på video. Lärarna delades in i två grupper. En grupp fick färga varje dag under fem dagar och tillämpade mindfulness medan de gjorde det. Den andra gruppen fick inga uppgifter alls.

Den första gruppen rapporterade att de kände sig mindre stressade, mer uppmärksamma och motståndskraftiga fem dagar senare.

I en tredje studie med 180 deltagare kunde forskarna visa att färgläggning var lika effektiv som meditation för att öka välbefinnandet och minska ångest och stress.

Om man inte tycker om att färga kan man göra andra aktiviteter, såsom stickning, promenader, eller olika vardagssysslor, såsom diska, tvätta och städa.