Varför Sverige vill gå med i NATO och varför Erdogan motsätter sig det

Livsstil / Psykologi och samhälle

NATO skulle ge Sverige trygghet tack vare bättre försvar mot yttre hot.

Varför Sverige vill gå med i NATO och varför Erdogan motsätter sig det

Bild: Erdogan och NATO flaggan.

2023-05-31 NATO, North Atlantic Treaty Organisation eller Nordatlantiska fördragsorganisationen, är en militärallians som grundades 1949 bestående av flera länder.

Det är utformat för att främja medlemsstaternas kollektiva försvar i händelse av en attack.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har dock blockerat Sveriges medlemskap i militäralliansen de senaste åren. Här kommer vi att examinera orsakerna till att Erdogan är emot att Sverige går med i Nato samt varför Sverige vill gå med ändå.

Erdogan anklagar Sverige för att skydda terrorister

En av de främsta anledningarna till att Erdogan har motsatt sig Sveriges medlemskap i Nato beror på hans övertygelse om att landet är en fristad för terrorister. Erdogan har synnerligen anklagat Sverige för att ge skydd åt medlemmar i Kurdistans arbetarparti, PKK, som Turkiet betraktar som en terroristorganisation.

Sverige har däremot förnekat dessa anklagelser och uttryckt sin vilja att samarbeta med Turkiet i kampen mot terrorismen. Erdogan fortsätter dock att hålla Sverige ansvarigt för att stödja terrorism och har angett detta som sitt främsta skäl för att lägga in sitt veto mot Sveriges medlemskap i NATO.

Erdogan är missnöjd med Sveriges stöd till den kurdiska saken

Sverige har en stor kurdisk folkgrupp, och landet har varit en högljudd anhängare av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande. Denna hållning tycker inte Erdogan om, som ser den kurdiska separatiströrelsen som ett hot mot Turkiets territoriella integritet.

Erdogans motstånd mot Sveriges Natomedlemskap kan ses som ett försök att skicka ett budskap till andra länder som stöder den kurdiska saken och varna dem för inblandning i Turkiets inre angelägenheter.

Relationerna mellan Turkiet och Sverige har varit ansträngda de senaste åren

Slutligen har Turkiets relationer med Sverige inte varit de bästa de senaste åren. Det har förekommit flera fall där de två länderna har drabbat samman, särskilt över Turkiets mänskliga rättigheter och dess tillslag mot journalister och oppositionella.

Dessa spänningar har spillt över i Erdogans motstånd mot Sveriges Natomedlemskap, eftersom han ser detta som en möjlighet att göra ett uttalande mot ett land som har varit kritiskt mot hans regering.

 

Därför vill Sverige gå med i Nato

Erdogans motstånd mot att Sverige går med i NATO drivs av flera faktorer, inklusive hans tro på att Sverige ger skydd åt terrorister, dess stöd för kurdisk separatism och ansträngda bilaterala relationer.

Sverige vill dock gå med i Nato på grund av de fördelar det ger, framför allt:

Kollektivt försvar

Ett av de viktigaste skälen för Sverige att gå med i NATO är att stärka det kollektiva försvaret och säkerheten. Natos medlemsstater lovar ömsesidigt stöd och undsättning inför yttre aggression.

Sverige, som är ett neutralt land, står inför ett potentiellt hot från Ryssland, som har utökat sin militära närvaro i Baltikum. Att gå med i NATO ger Sverige ett starkare försvar mot eventuella yttre militära hot.

Stärka den regionala stabiliteten

Sverige har en viktig roll att spela för att säkerställa regional stabilitet i Östersjöregionen. Ett Natomedlemskap skulle stärka Sveriges position som en nyckelaktör i norra Europa, vilket skulle kunna bidra till ökad ekonomisk, politisk och social stabilitet i regionen.

Samarbete och interoperabilitet

Ett Natomedlemskap skulle ge Sverige möjligheter att samarbeta med andra medlemsländer i en rad frågor, såsom försvarsförmåga, underrättelseutbyte och humanitära insatser. Att vara med i alliansen innebär dessutom att Sverige kommer att kunna delta i militära övningar och träningsprogram, vilket kommer att förbättra dess interoperabilitet med andra Natomedlemmar.

Läs mer om Sveriges väg in i Nato på Regeringskansliet.se.
Läs mer om NATO i fokus på Försvarsmakten.se