Ett nytt bra sätt att minska typiska ADHD - symptom hos barn

Livsstil / Psykologi och samhälle

När läkarna ser att symtomen förvärras bör de inte skriva ut fler mediciner utan snarare en näringsrikare kost.

Optimistiska kvinnor leverEtt nytt bra sätt att minska typiska ADHD - symptom hos barn längre liv, blir oftare över 90 år

2022-07-06 En ny stor studie vid namn MADDY (Micronutrients for ADHD in Youth) studerade sambandet mellan kost och ADHD symptom hos barn, såsom ouppmärksamhet, glömska, svårt med fokus, svårt att följa instruktioner och brist på känslomässig kontroll.

Det visade sig att barn som tog näringstillskott, som åt näringsrikare mat samt de barn till föräldrar som inte kämpade med att ha tillräckligt med mat till sina barn, uppvisade mildare ADHD symptom. Tre olika studier i denna större studie publicerades vid tre olika tillfällen.Forskarna tror att detta beror på att vitaminer och mineraler är viktiga i tillverkning av essentiella hjärnkemikalier. I den västerländska kosten kan det råda brist på tillräckligt med frukt- och grönsaker i kosten.

Viktigt är det också för familjer att ha det tillräckligt bra ekonomiskt för att barnen skall kunna äta bra näringsrik mat samt att inte stressa barnen över tillgång till mat.  


Läs mer: Diet plays key role in ADHD symptoms in children - Ohio State University