Populära barnprogram förmedlar att berömmelse är viktigare än att vara snäll mot andra människor

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

(Science Daily, 11 juli 2011) – Det är berömmelse som understryks i TV-program som är populära bland barn mellan 9-11 år, visar en ny studie som gjordes av UCLA-psykologer. 

Detta är en dramatisk förändring som ägde rum redan år 2007. Tidigare brukade berömmelsens betydelse ligga på 15:e plats. Detta var fallet både år 1987 och 1997. 

Från 1997 föll välviljan och viljan att hjälpa andra från andra till 13e plats. Traditionens betydelse föll från fjärde till 15e plats.

 

 

Yalda T Uhns, som deltog i studien, anser att TV-program speglar kulturen som man växer upp i och hon anser att amerikansk kultur har gått genom en stor olycklig förändring. Att hjälpa andra människor borde vara viktigare än att bli berömd, tycker hon. 

Även betydelsen av att känna gemenskap med andra har fallit från första och andra platserna år 1967, 1977, 1987 och 1997 till 11 platsen år 2007. 

Patricia Greenfield, studiens huvudförfattare anser att berömmelsens betydelse i vår kultur kan ha något att göra med den ökande narcissismen i den amerikanska kulturen. Enligt Greenfield har tv-program en förmåga att samtidigt spegla och bygga upp kulturen. Vad man ser på TV nu kommer att visa hur nästa generations vuxna kommer att bete sig, tycka och tänka om sig själva och andra.

 

 

Den största förändringen som ägde rum mellan 1997 och 2007 var explosionen av Youtube och Facebook, som förstärkte den här trenden. Detta kan ha påverkad barnen eftersom de fick en publik utanför skolan och de närmaste vännerna.

Andra studier har också visat en minskning i empati och en ökning av narcissism bland studenter. Har man 400 vänner på FB är det som att befinna sig på scen, hävdar forskarna. Det är lätt hänt att man blir narcissistisk. Även många TV-program som är populära bland barn visar unga människor som uppnår stor framgång trots lite ansträngning, hävdar Greenfield.

Forskarna är förskräckta över utvecklingen då även de har barn som kommer att växa upp i den här kulturen som lägger tyngdpunkt vid orealistiska felaktiga saker. De hoppas att föräldrarna kommer att hitta olika sätt för att påverka sina barn mot mer empati och mindre narcissism. Om de nu själva kan lämna FaceBook och Youtube i fred, när de är hemma på kvällarna.