Empati finns i generna hävdare forskare

Livsstil / Psykologi och Samhälle

Hjälper du människor som har det svårt? Gråter du när du tittar på sorgsamma filmscener? Delar du med dig de ämnen och de bilder som berör dig på FaceBook?

Om svaret är ja, tillhör du förmodligen den del av befolkningen som har en genetisk benägenhet till empati, hävdar Stony Brook Universitetspsykologerna Arthur och Elaine Aron.

I en studie som publicerades förra året bevisade forskarna att det finns fysiska bevis på att hjärnan reagerar starkt när man utsätts för känsliga bilder. Det kom man fram till genom att studera hur hjärnan reagerar i fMRI-röntgen då försökspersonerna ombads att titta på olika bilder.

Tidigare forskning visar att känsliga människor är bättre på att fånga upp subtila stimuli i omgivningen och reagerar starkare. Detta gäller både positiva och negativa stimuli. Dessa mycket känsliga människor utgör cirka 20 % av befolkningen. Resten av befolkningen, som inte är lika känslig, lägger inte märke till subtila stimuli på samma sätt. De tänker inte heller lika mycket över det som sker och reagerar inte känslomässigt på samma starka sätt. Känsliga människor tänker genom allt.

Man har också funnit vilka hjärnområden som reagerar mest hos dessa känsliga människor.  Blodflödet ökar i områden som har att göra med medvetenhet och empatiska känslor. Därmed anser forskarna att dessa ytterst känsliga människor är mycket empatiska. Eftersom olika hjärnområden är associerade med känslighet och empati anser man att det finns en genetisk grund till företeelsen.

 

Källa:

2014-09-20 Sensitive? Emotional? Empathetic? It could be in your genes -- ScienceDaily
www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140623091828.htm 2/2