Kvinnlig misogyni: Därför hatar kvinnor andra kvinnor

Livsstil / Psykologi och samhälle

Det finns bevis på att kvinnor på Twitter använder kvinnofientligt språk oftare än män gör

Kvinnlig misogyni: Därför hatar kvinnor andra kvinnor

2022-08-03 Flera uppmärksammade fall har på senare tid väckt frågan om kvinnligt kvinnoförakt.

I Johnny Depps – Amber Heard rättegången har kvinnor över hela världen valt Johnny Depps sida och visar stort hat och förakt mot Amber Heard; i synnerhet kvinnor som varit med om misshandel. Även om misshandlade kvinnor dras till misshandlare gång på gång och inte har förmågan att känna igen en misshandlare när de ser en. Även i Sverige har det kvinnliga hatet och föraktet mot Amber spridit sig. Även om ingen trodde henne, är det svårt att veta när någon verkligen ljuger. Hon kunde ha berättat sanningen. Ingen ville ge henne en chans.

När Will Smith slog Chris Rock i ansiktet på Oscarsgalan valde hatiska kvinnor att peka ut Will Smith fru Jada, som skyldig för Wills beteende för att ha gjort en grimas.

Otroligt många män mördar deras fruar och barn dagligen, men det är när kvinnorna anklagas offentligt för det ultimata brottet mot en man – till exempel en grimas – som man gör en stor grej av det. Miljontals artiklar, kommentarer och Youtube videor publiceras. Amber Heard slog också (tillbaka) något som omedvetet signalerar avvikelse från det feminina.

Verkligheten är att kvinnliga kvinnohatare eller kvinnlig misogyni kör med hattaktik som liknar och som ibland är värre än mäns.

The Handmaid's Tale är bra exempel på just kvinnors behov av att begränsa, kontrollera och förnedra andra kvinnor.Misogyni faller i två breda kategorier: hatbaserat och föraktsbaserat.

Hatisk misogyni har sin grund i kvinnlighetsidealet.  Den ideala kvinnan är smal, ungdomlig, vacker, lockande, mild, vårdande, empatisk, icke-promiskuös, inte för ambitiös, och feminin vad gäller kroppshållning och beteende. Beroende på kultur och situation, skall den ideala kvinnan stanna hemma och vara undergiven. Hatisk misogyni inriktar sig på de kvinnor som avviker för mycket från kvinnlighetsidealet.

Föraktfull misogyni har sin grund i en tendens att reducera kvinnor till deras biologi. Kvinnor anses vara underlägsna och smutsiga, något som kvinnor inte kan tvätta bort. Samlag, menstruation, graviditet och förlossning, gör kvinnan mera ett smutsigt djur än en fullvärdig människa. Kvinnor ses även som manipulativa och irrationella.

Kvinnor socialiseras i att se ner på sig själva och deras kvinnliga natur, medan män socialiseras till att se sig själva som överlägsna. ”Riktiga män” flyr ifrån det feminina som de föraktar eller ser ner på. Kvinnor kan dock omfamna det maskulina och man kan ha en neutralare inställning till att flickor klär sig som män. Kvinnor kan bära byxor och cowboyhattar medan pojkar i misogyna hushåll inte får associeras med något av det kvinnliga.

Liksom sina manliga motsvarigheter drivs kvinnliga kvinnohatare av antingen hat mot kvinnor som avviker från det feminina idealet eller förakt för kvinnor i allmänhet på grund av deras påstådda inneboende smutsiga natur, och tendens att manipulera.

Det finns kvinnor som har gjort kvinnoförakt en karriär som lett till att de skrivit och publicerat böcker samt blivit intervjuade i TV och radio. Man får inte underskatta dessa kvinnors behov av ett jobb och en sysselsättning så klart men en annan anledning kan vara ett behov av manlig uppmärksamhet och bekräftelse att de duger. Konservativa misogynare män tycker om att höra hur kvinnor bör acceptera deras underlägsenhet och reducera sig själva till en uterus.

Man har delat in kvinnliga kvinnohatare och -föraktare i fyra olika kategorier i Brogaards bok ”Hatred: Understanding our most dangerous emotion”: Puritanen, Självhataren, Självföraktaren och Hon-Djävulen. Det finns däremot andra indelningar på andra håll.

Puritanen hatar kvinnor som medvetet väljer bort den traditionella kvinnorollen och inriktar sig exempelvis på karriär. Puritanen är arg och missnöjd för att ”den naturliga ordningen” kränks av självständiga kvinnor. Puritaner kan läxa upp andra kvinnor och vill få de på rätt spår. De kan vara medlemmar i olika slags rörelser som vill ta bort kvinnors rättigheter eller underminera deras självständighet. De kan förespråka fullständig underkastelse. Kvinnohatare är oftast konservativa i politisk bemärkelse. Inför presidentvalet 2016 twittrade många kvinnor hashtaggen #repealthe19th att kräva att kvinnors rösträtt upphävs eftersom en Trumpseger var säkrare om bara män fick rösta i det kommande valet.

Den kvinnofientliga självhataren hatar sig själva eftersom de inte anser att de är feminina nog. Idealet är dock klassiska könsnormer med mjuka undergivna kvinnor och dominerande män. Självhatet kommer att projiceras mot andra kvinnor i de flesta fall och kvinnohataren själv är omedveten om deras egna självhat. Författare som Suzanne Venker skrev en bok om hennes missnöje med kvinnors oförmåga att hitta kärlek och lycka för att de är alltför alfa och maskulina. Hon betraktar sig själv som alfa och berättar om hennes väg mot att bli kvinnligare, femininare, mjukare.  Hur hon var gift med ett alfa och de konflikter som uppstod mellan två tjuraktiga personer. Att hennes man skulle lägga av med kontrollbeteendet skulle innebära att han feminiserades, så den naturliga ordningen var att hon var den enda personen som blev tvungen att förändras.

Den kvinnofientliga självföraktaren, har internaliserat myten om kvinnlig smuts. Hon betraktar både sig själv och andra kvinnor som sämre än män. Hon ser kvinnor som manipulativa, promiskuösa, oärliga, irrationella, och dumma. Hon inser inte att det är det egna självföraktet som gör att hon har en dömande attityd mot andra kvinnor.

Den kvinnofientliga Hon-Djävulen är en föraktfull kvinnohatare som ser sig själv som överlägsen andra kvinnor, och på samma nivå som de värsta alfahanarna. Hon pratar illa om andra kvinnor och hon använder sin maktposition för att göra andra kvinnor illa. De är dumma, inkompetenta, svaga, och förtjänar det. Hon-Djävulen kan ha typiskt feminina egenskaper som gör henne tilldragande. Hon kan vara slank och snygg, men hon vill identifiera sig med stereotypa manliga egenskaper såsom intelligens, karaktärsstyrka, och rationalitet. Hon kan verka manligare än männen i omgivningen. I många fall jobbar hon hårt och är bättre än dem är.

Man skulle tycka att denna kvinnotyp inte bryr sig om könsroller, men hon kallas för hon-djävulen av en anledning. Hon konkurrerar med andra kvinnor och förstör deras chanser till framgången som hon vill ha för sig själv. De här kvinnorna ser sig själva som de enda kvinnorna som är smarta och starka nog att lyckas i karriären och kan i vissa fall se ner på deras egna döttrar och försöka förstöra för dem genom att ge de råden att skaffa en bra man och några barn och strunta i studierna som de ändå inte kommer att klara av på grund av deras låga intelligens.

De kvinnor som ser på trenden med internaliserad kvinnlig misogyni som någonting oroande och skadlig, har också påpekat att kvinnligt kvinnohat kan vara giftigare än manlig. Hon-Djävulen förkroppsligar nog den kvinnliga narcissisten eller psykopaten som inte tål att andra kvinnor uppmärksammas och är med i en hög position i toppen på en huvudsakligen manlig hierarki. Hon-Djävulen tänker som en man och ser ner på kvinnor som en man gör. Hon behandlar andra kvinnor som en man eller kanske värre än en man. Om någon annan kvinna på något sätt lyckas hävda sig själv mer kommer Hon-Djävulen att hitta på något annat sätt att skada kvinnan i fråga såsom skvaller, eller genom att vara otrogen med hennes man.

För att undvika att fler kvinnor växer upp med att förakta och hata sig själva och andra kvinnor, måste de växa upp med en känsla att de har samma värde som män eller vilken annan människa som helst och att det finns ingenting i manlighet eller kvinnlighet som reducerar kvinnor (eller män) till deras biologiska funktioner. Inte heller behöver vara biologiska funktioner omvandlas till plikter. Vi lever i ett modernt samhälle med fungerande system som gör det möjligt för både män och kvinnor att försöka följa sina drömmar och leva rika och intressanta liv.


Läs mer: 12 Ways to Spot a Female Misogynist | Psychology Today