Mobbare utvecklar ofta psykiska störningar

Kultur / Psykologi & Samhälle

Det motsatta gäller också. Psykiska problem leder oftare till mobbning.

Mobbare utvecklar oftare psykiska störningar

2019-12-13 Den vanliga föreställningen är att mobbare är starkare än deras offer men detta är inte riktigt sant. Enligt ny forskning från Columbia universitet kommer mobbare att så småningom utveckla psykiska problem från att mobba andra.

Resultaten bör inte vara alltför förvånande. Mobbare slutar utvecklas eller går tillbaka i utvecklingen när de inte tar ansvar för deras känslor och utvecklar en sund förmåga att hantera problem och misslyckanden. De ger sig på andra för att skapa sig en illusorisk känsla av makt och självförtroende.

Något som däremot vi alla redan känner till är att psykiska problem i sig själva också leder till mobbning.

Mobbing verkar därmed skapa en ond cirkel. Personer som börjar mobba andra utvecklar psykologiska besvär, medan psykologiska besvär ger i sig också ger upphov till mobbning.

Resultaten publicerades online i Journal of Adolescent Health.

13200 ungdomar i åldrarna 12-17 ingick I studien. 79 % rapporterade att de aldrig har mobbat andra medan 11 % rapporterade att de mobbat andra för ett år sedan. 10 % rapporterade att de mobbat andra under det senaste året. 16% rapporterade att ha mobbat andra för en månad sedan medan 5% rapporterade att ha mobbat andra den senaste månaden.

Forskarna fann att de ungdomar som rapporterade att de mobbade andra var mer benägna att utveckla en måttlig till hög förekomst av psykiska problem jämfört med personer som rapporterade att de inte mobbat andra.

Forskarna fann dessutom att de ungdomar som redan hade psykiska problem också var mer benägna att mobba andra jämfört med dem som var psykisk friska eller med låg förekomst av psykiska problem.

Forskarna medger däremot att det kan finnas problem med under- och överskattning när det gäller självrapportering av mobbningsbeteende och med själva metoden.

Icke desto mindre är det värt att ta en tid på de psykiska problemfaktorerna som alstras av själva mobbningsutövningen men som även kan komma att ligga till grund för fortsatt mobbning.

Källa

Bullying Increases Risk of Developing Mental Health Problems and Vice Versa, 2019-12-06, Columbia Universitys Mailman School of Public Health

Referens

DOI: 10.1016 / j.jadohealth.2019.09.022 Journal of Adolescent Health , 2019;