Livsstil / Psykologi och samhälle

Vad är narcissism och hur känner du igen den?

I en serie Youtube videor pratar Dr. Phil om olika slags personlighetsstörningar inklusive narcissism i podcasten Phil in the (blanks).

Vad är narcissism och hur känner du igen den?

2022-01-18 Vad menar man egentligen när man pratar om narcissism och narcissistisk personlighetsstörning?

En bred definition är nog bäst men medan otroligt många människor har narcissistiska drag kommer endast några procent att lida av narcissistisk personlighetsstörning eller patologisk narcissism.

Personer med relativ hög narcissism även när denna narcissism inte är patologisk kan vara ganska toxiska och jobbiga att leva med.

Rent allmänt kännetecknas narcissism av grandiosa fantasier och/eller grandiost beteende, ett behov av beundran och en brist på empati.

Man pratar också om 4 typer av narcissism: klassisk eller grandios, dold eller sårbar, elakartad eller malign narcissism (liknar eller är lika med psykopatin) samt kommunal narcissism.

Grandiosa föreställningar och/eller beteendemönster

Människor som är grandiosa ser sig själva på ett verkligen överdrivet sätt. De tror att de är coolast, bäst, häftigast. Alla andra tillhör en andra klass människor. Ingen är lika intressant eller lika smart. De pratar endast om sig själva och du fungerar som åskådare. Du kan också manipuleras och utnyttjas. Du kan användas.

Narcissister lever inte i den verkliga världen utan skapar deras egna inre värld. I den världen är de exceptionella, extraordinära och berättigade. De här föreställningarna kommer till uttryck genom att de tycker sig ha all rätt i världen att bryta mot alla normer och regler, medan du inte har någon rätt alls. Allt måste handla om dem och kretsa kring dem.

I trafiken kan narcissism komma till uttryck i vrede mot andra förare som narcissisten inte tror har samma rättigheter utan tycker snarare att de bara bör försvinna och sluta stå i vägen.  

Ett behov av beundran

Narcissister behöver ständigt ha uppmärksamhet och stå i centrum. Alla andra som får uppmärksamhet uppfattas som hot. De gillar inte om någon annan är roligare än de är exempelvis och stjäl showen. De försöker därmed göra sig av med konkurrensen i och med de måste ha all uppmärksamhet för att tillfredsställa deras patologiska behov av beundran. Narcissismen behöver ständigt höra hur intressanta, speciella, smarta, snygga, exceptionella och berättigade de är. De söker alltig bekräftelse och andra människor är en tillgång till denna ständiga bekräftelser och alla applåder som de söker och tror sig förtjäna. Om detta inte händer, blir de mycket upprörda och frustrerade och de kan gå till anfall. Om du påpekar att narcissisten inte är bra på någonting som de ständigt söker uppmärksamhet för kan de få ett raserianfall och i vissa fall inleda en hatkampanj mot dig.

Brist på empati

Narcissister har svårt för att föreställa sig vad andra känner, de är ytliga och deras känslor saknar djup.

Ett exempel är när man berättar för en narcissist att din älskade hund blivit påkörd av en bil. En icke-narcissist skulle reagera med att exempelvis säga: ”Jag är så ledsen. Det måste kännas fruktansvärt.” Narcissisten skulle nog fråga vilken ras hunden var för att avgöra hundens värde för dig och sedan kanske påpeka att du kan skaffa en likadan eller en som är bättre.

Narcissister har ingen förmåga att reflektera känslor och leva sig in i vad en annan person måste känna. Därför har narcissister inga riktigt nära relationer. Att ha sympati för någon är inte samma som att känna empati.

Narcissister läser inte av deras omgivning

Eftersom narcissister lever i egna världar som gör de speciella och berättigade kan de ibland bete sig på sätt som man tycker är pinsamt. De kan vara arroganta eller väldigt exploaterande. De kan säga saker som kan göra en generad men narcissister läser inte av rummet och de bryr sig inte heller så mycket om vad andra tycket och tänker, så länge som de får stå i centrum.  

Narcissister är avundsjuka

Vissa studier kunde visa att narcissister inte är så himla avundsjuka eftersom tycker att de är överlägsna andra oavsett vad, men deras behov av att vara bäst leder till destruktivt beteende gentemot andra och till mycket absurda former av konkurrens.

Om de exempelvis ser att en annan person är smartare och har unika synvinklar eller unika perspektiv som gör de intressanta, kan de känna stor fiendskap eftersom de känner sig hotade och de vill förstöra det för dessa människor.  

I samspel med en narcissist måste du dessutom underordna dina åsikter och behov till hans eller hennes vilja. Gör du inte det vill de sätta dig på din plats.

Exempel på narcissister i film och verklighet

Scarface är exempel på en malign (elakartad) narcissist från filmvärlden. Han var en antisocial knarkboss som använde våld för att skaffa sig pengar. Han var besatt av sig själv och sin kokaindrivna paranoia ledde till hans undergång.

Adolf Hitler visade drag av paranoia och hade dessutom ett stort behov av överdriven beundran. Han utnyttjade andra och trodde så mycket på sin egen överlägsenhet att han (tack vare sin enorma brist på empati), lyckades döda miljontals människor.

Narcissister kan också bli svartsjuka på fruarna som föder det första barnet eller för många barn. I vissa fall utvecklar de mordiska tendenser och förintar hela familjen. Ett uppmärksammat fall var Chris Watts som dödade den gravida frun och deras två döttrar.

Narcissister är så självupptagna av vad de vill ha och deras egen självintresse att de inte bryr sig om konsekvenserna för deras offer och för de själva i många fall.

I filmen Djävulen bär Prada är den kvinnliga huvudrollen, ett perfekt exempel på en narcissist som är besatt av fysiskt utseende, kall, krävande, förväntar sig perfektion, intensivt kritisk mot sina anställda om de misslyckades.

Narcissistiska drag kontra narcissistisk personlighetsstörning

Många människor kan ibland söka uppmärksamhet samt skryta om deras framgångar eller betydelse – då och då.

En narcissistisk personlighetsstörning däremot handlar om en konstant och konsekvent beteendemönster som man ser hela tiden och inte endast då och då när någon haft en bra och framgångsrik dag.

Kan du hjälpa en narcissist? Kan en narcissist förändras?

Rent allmänt kan man ha en tendens att vilja rätta till en narcissist och försöka hjälpa men det man får i respons är fientlighet och allt du säger kommer att vändas mot dig.

De kan också samla info om dig och använda det som ammunition i ett psykologisk och social krig som de oftast är bättre på än du själv är.

Det bästa är om du inte försöker fixa en narcissist. Det finns fall då narcissisten själv blir medveten om sin personlighetsstörning och försöker göra livet lättare för både sig själv och nära och kära men fallen är ganska sällsynta.  

Man bör absolut inte ha en deterministisk syn på narcissister men de bör själva bestämma att de vill växa och utvecklas.

Problemet med narcissister är att de inte ser ett behov av förändring. Själva personlighetsstörningen gör det svårt för dem att inse att de skapar problem för omgivningen och sig själva.

En annan lika viktig anledning är att de flesta kulturer göra livet lätt för narcissister och deras beteende belönas. Det funkar för dem helt enkelt, även när de är hänsynslösa.


Källa: Phil in the Blanks: Toxic Personalities in the Real World Part 1 - How To Identify A Narcissist