Narcissister är mindre benägna att stödja demokratin

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Studie från 2018 med relevans idag som visar att det finns ett samband mellan människornas psykologi och deras politiska attityder.

Narcissister är mindre benägna att stödja demokrati

2022-01-06 En studie från 2018 undersökte sambandet mellan narcissism och demokratiska attityder.

Det visade sig, kanske inte förvånande, att narcissister inte tror på demokratin. Narcissister tror att de är överlägsna andra (även om de i själva verket har låg självkänsla), de har en brist på empati och de kan se saker i svart och vitt.

 

 

De kan tycka att demokratier är dåliga på att upprätthålla ordning, samt att det bästa vore om länder styrdes av starka ledare eller militär.

Studien var indelad i två delar och visade att personer med hög narcissism och låg självkänsla visade mindre stöd för demokratin i både USA och Polen.

Forskarnas syfte med studien var att undersöka sambandet mellan psykologiska mekanismer och politiska attityder.

Narcissister har svårare att tolerera olika åsikter eftersom de intar snabbt en försvarsinställning.

Människor som dock har bättre självkänsla och en icke-defensiv respons på oliktänkande är mer benägna att stödja demokratin, fann forskarna.

 

 

Oavsett hur mycket man anser att yttre förhållanden avgör politiska attityder, kan grundläggande personlighetsdrag spela en stor roll för olika slags organisationer/ institutioner i samhället och den sociala världen.

I bakgrunden fanns även en viss oro att alltfler personer är narcissistiska. Narcissister väntar sig exempelvis specialbehandling och känner att de har fler rättigheter än andra och det är sådant man måste tänka på när man skall uppfostra kommande generationer för att undvika totalitära tendenser i framtiden.

Journalreferens:

Marta Marchlewska, Kevin A. Castellanos, Karol Lewczuk, Mirosław Kofta, Aleksandra Cichocka. My way or the highway: High narcissism and low self-esteem predict decreased support for democracyBritish Journal of Social Psychology, 2018; DOI: 10.1111/bjso.12290