Narcissister är inte särskilt konservativa men tror på ojämlikhet

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Föreställningar om att vara unik och överlägsen gör att narcissister har en kombination av övertygelser från höger och vänster.

Narcissister är inte särskilt konservativa men tror på ojämlikhet

2022-01-18 En studie från 2017 intresserade sig för sambandet mellan narcissism och högerattityder.

Cirka 2000 deltagare i tre olika länder fick svara på frågor som listade ut var på den narcissistiska skalan någon befann sig som sedan jämfördes med högerattityder såsom social dominans, bevarande av traditionella värderingar, liksom främlingsfientlighet och rasism.

Det visade sig att ju mera narcissistisk någon var, desto mer tyckte man att orättvisa var normal och desto mer främlingsfientlig var man. Men narcissister brydde sig inte så mycket om tradition och därför hade de också inslag från liberalismen och inte den autoritära högern.

Forskarnas slutsats var att detta berodde på att narcissister strävar efter att känna sig överlägsna andra samt att nå toppen. Målet ursäktar medlen. Rasism, främlingsfientlighet rättfärdigas då inom ramen för någon slags naturlig social ordning som inte är menat att vara rättvis (rätten till social dominans, normaliserad marginalisering).

Narcissister ser sig själva som unika med rätten att faktiskt bryta sociala normer så några traditionalister är de inte.

 

Kollektiv narcissism kontra individuell narcissism

Även om en person på individnivå inte nödvändigtvis är en narcissist, kan personen ändå påverkas av kollektiv narcissism, som handlar om en övertygelse om att den egna gruppen är speciell. När gruppen hotas utifrån är man känslig och överreagerar. Man tar sådana saker personligen.

År 2016 kunde forskare vid Londons universitet t.ex. visa hur medborgare i Turkiet som hade påverkats av kollektiv narcissism kände sig förödmjukade när Turkiet äntligen gick med i EU. De blev också skadeglada när EU gick genom ekonomiska problem.

I samma anda blev kollektiva narcissister i Polen fientliga när en filmmakare porträtterade Polen på ett negativt sätt.

 

 

Kollektiv narcissism handlar om något man kan kalla som nationalism grundad i överlägsenhet. Den egna nationen är så pass härlig, perfekt och bra att endast ”de andra” kan förorena den.

Forskarna tror att denna slags forskning är viktig både för att förstå samhället på ett bättre och djupare sätt och för att kunna förutse plötsliga konflikter mellan grupper med grund i främlingsfientlighet.


Källa: Narcissists aren’t very conservative but believe in inequality, New Scientist, Oktober 2017

Journal reference: European Journal of PersonalityDOI: 10.1002/per.2114