Grupper som stödjer populistiska ideologier har något gemensamt oavsett land

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Den roll nationell narcissism (kontra nationell identifikation) spelar.

Grupper som stödjer populistiska ideologier har något gemensamt oavsett land

2022-01-17 Underläge och nationell narcissism ger upphov till populistiska ideologier, enligt studie.

I en tredelad studie visar forskare från tre olika länder och universitetet att vissa grupper stödjer populistiska partier och rörelser som kompensation för känslor av tillhörighet i grupper som missgynnas och därmed känslor av att ha det sämre än andra.

Populister kombinerar antielitism med en övertygelse om att de har en överlägsen vision om vad det innebär att vara en sann medborgare i sin nation.

Nationell eller kollektiv narcissism är en orealistisk tro på den nationella gruppens storhet något som oftast leder till isolationspolitik.Denna tro ökar hos de som upplever att de tillhör missgynnade grupper i samhället.

För att komma till denna slutsats gjordes tre olika studier i tre olika länder i ett samarbete mellan psykologer och statsvetare från universiteten i Kent (Storbritannien), Warszawa (Polen) och Maryland (USA).

I Storbritannien förutspådde kollektiv narcissism stöd för Brexit, i USA förutspådde man stöd för Donald Trump och i Polen förutspådde man stöd för det populistiska partiet Lag och rättvisa.

Studien fann att kollektiv (nationell) narcissism, d.v.s. en orealistisk tro på nationens storhet, ökade som svar på gruppens känslor av att vara missgynnade, särskilt när detta var långvarigt.

 

 

Narcissistiska föreställningar om den nationella storheten är ett sätt att kompensera för känslor av att ha det sämre än andra grupper.

Forskaren Aleksandra Cichocka från Kents universitet, Psykolgoiskolan, hävdade att resultaten delvis kan förklara varför populism ofta är kopplat till fördomsfulla attityder och beteenden.

I den första studien användes data från Polen för att undersöka förhållandet mellan nationell kollektiv narcissism kontra konventionell nationell identifikation och stöd för det populistiska partiet Lag och rättvisa och dess ledare. Forskarna fann att kollektiv narcissism, snarare än hur väl man fann identifierade sig med nationen, ledde till stöd för det populistiska partiet.

Studie två genomfördes kring EU-folkomröstningen i Storbritannien. Forskare fann att en uppfattning om långvarig identifikation med en grupp som var underlägsen andra eller missgynnad, resulterade i en högre vilja att anta populistiska åsikter som återspeglade sig i stödet för Brexit. De fann att denna länk drevs av nationell kollektiv narcissism.

 

 

Studie tre undersökte stödet för Donald Trump. Forskare fann att känslor av att amerikaner missgynnades i förhållande till invandrare var förknippade med nationell kollektiv narcissism, vilket i sin tur förutspådde pen referens för Trump.


Journalreferens: Marta Marchlewska, Aleksandra Cichocka, Orestis Panayiotou, Kevin Castellanos, Jude Batayneh. Populism as Identity PoliticsSocial Psychological and Personality Science, 2017; 194855061773239 DOI: 10.1177/1948550617732393

Källa: Disadvantage and national narcissism give rise to populist ideologies Kents universitet,  oktober 2017