Därför verkar psykopater inte kunna läsa av andra människor

Livsstil / Psykologi och samhälle

Psykopater förstår andras situation, men processen är inte automatisk.

Därför verkar psykopater inte kunna läsa av andra människor

2021-10-08: De flesta människor kan läsa av andra människors mentala tillstånd mer eller mindre automatiskt.

Det antas att psykopater inte har denna förmåga men det är fel.

För att navigera i den sociala världen och kunna samarbeta med andra, måste vi ha en aning om vad andra tänker. Treåringar kan redan bedöma andras avsikter.

Vissa människor är bättre på det än andra, autister rätt så dåliga, som exempel. Psykopater kan göra det men behöver jobba hårdare med det.  

Forskare tror att vi förutspår vad andra tänker genom att vi projicerar våra egna föreställningar, intryck, uppfattningar, erfarenheter, etc. på andra.

 

 

Processen innehåller tre viktiga komponenter.

Avsikt. Man antar människor har ett mål med beteendet. Vi tror också att ting ibland har mål, t.ex. när vi förutspår att något kommer att fall till golvet.

Blick. Vad andra tittar på är en god indikation om de är uttråkade, intresserade eller tvärtom. Folk kan mäta andra med blicken med.

Delad uppmärksamhet. Vi har en benägenhet att följa någons blick för att se vad det är som är så fascinerande. Redan på 1960-talet upptäckte Stanley Milgram med ett experiment att folk som stor i ett gathörn och tittar på ingenting kommer att få förbipasserande att göra samma sak.

 

 

2018 gjorde forskare från Yale universitet en studie som visade att psykopaters beteenden var förankrade i ett kognitivt underskott.  De kunde inte automatiskt ta en annan människas perspektiv. Man trodde först att de var oförmåga att göra det, på grund av deras brist på empati.

Men det visade sig att när de ville ha något, kunde de göra det. En annan gång de kunde göra det var när de blev tillsagta att försöka.

Slutsatsen blev därmed att psykopater hade förmågan men att de inte använde den. Hos psykopaterna kom den inte automatiskt med andra ord, utan krävde riktad ansträngning.


Jounalreferens:

Psychopaths fail to automatically take the perspective of others, PNAS March 27, 2018 115 (13) 3302-3307; first published March 12, 2018; https://doi.org/10.1073/pnas.1721903115