Toxisk positivitet och hur man undviker den

Livsstil / Psykologi och samhälle

Invalidering av känslor i samband med traumatiska händelser i livet är farligt.

Toxisk positivitet och hur man undviker den

2022-08-15 När människor går genom en traumatisk händelse, som en olycka, en jobbig medicinsk diagnos, en förlust, eller ett misslyckande, kommer obehaget att påverka omgivningen, som inte vet hur man skall trösta och hantera den drabbade.

Därför kommer den drabbade att höra alla slags uppmuntrande ord, som är menade att hjälpa, men som inte riktigt gör det. Detta är vad toxisk positivitet handlar om.

Toxisk positivitet är en falsk försäkran, som kan likna en total brist på empati. Man avfärdar sina egna och andras känslor. Man vet helt enkelt inte vad annat man kan säga och hur man bör tänka i jobbiga situationer som alstrar psykisk smärta.

Negativa händelser och känslorna som uppstår på grund av det inträffade minimeras och förnekas, inte minst genom de påståenden som new age anhängare sprider: ”Du attraherar i ditt liv vad du tänker på”, ”Du skapar ditt eget liv”, ”Lycka är ett val” och dylikt.Hur toxisk positivitet kan vara skadlig

Uttalanden som ”Tänk positivt”, ”Allt kommer att ordna sig”, ”Det är ingen stor grej”, ”Allt sker av en anledning”, ”Du kommer över det”, ”Det kunde ha varit så mycket värre” är ytliga sätt att försöka få den drabbade att på något sätt ”stänga av” och sluta tänka på det inträffade.

Att sluta tänka på det inträffade är lika med att låta bli att utvecklas som person, genom att man tvingas stänga av känslor och tankar.

Den som gått genom en traumatisk händelse börjar dessutom känna skuld och skam för att de känner som de gör. De kommer att känna att de bär skulden för det som inträffat i deras liv, även när hela händelsen varit totalt bortom deras kontroll.

När en person går genom svåra tider av kris och förlust, är det jobbigt att höra att de måste se det positiva.

Det kan finnas ett behov hos omgivningen att ”fixa”, något som kan leda till att den drabbade inte tar det så bra, och där står du som är så snäll och bara försöker hjälpa.När någon som gått genom någonting traumatiskt befinner sig i ett kollektiv som ständigt minimerar negativare känslor och inte tål ”negativa vibbar”, bryter de mot gruppens normer.

Detta kan leda till utfrysning som leder till ännu större lidande för den som redan har drabbats av någonting outhärdligt, och till en önskan att bara sudda bort det som varit för att minimera skadan det har på ens liv, både på grund av det inträffade och omgivningens reaktion.  

Detta har dåliga konsekvenser eftersom man inte får bearbeta det inträffade något som kan leda till långsiktig psykisk ohälsa, depression och ångest.

Den toxiska positiviteten kan komma till uttryck genom en dömande attityd. Man kan säga saker som ”Det positiva är att du lärt dig en god läxa”. Att bli uppläxad även om man själv gjort ett misstag bara ökar känslan av sorg, skuld, skam och depression.

Oftast vill man inte skada, men det slutar med att man gör det.

Bristen på validering behöver inte alltid komma från omgivningen utan man kan tvinga en sådan inställning på sig själv. Man försöker gå genom livet som om inget negativt hänt. Detta leder till att man med tiden bara mår sämre och sämre.

En annan vanlig effekt av toxisk positivitet är att man inte vill lösa de problem man själv har, till exempel se över eventuella skulder och försöka hitta sätt att bli av med dem.Alternativ till toxisk positivitet

Att inte agera på ett icke toxiskt sätt är inte så svårt egentligen men inte lika lockande för folk i synnerhet för de personer som själva inte fått deras egna känslor validerade.

Det enda man behöver göra är att lyssna. Låta den drabbade prata om tankarna och känslorna som uppstår utan att döma personen i fråga. Man behöver inte rädda eller hjälpa.

Det finns inte rätta och felaktiga sätt att reagera på trauma. Det den drabbade känner är inte fel. Alla känslor bör vara tillåtna.

Det som verkligen kan hjälpa i en sådan situation är att vara närvarande. Man kan ge personen i fråga en kram och uttrycka hur ledsen man för den lidande den traumatiska händelsen har orsakat.

”Detta måste vara riktigt svårt”, ”Jag finns här för dig när du behöver mig.”, ”Du har rätt att känna som du gör”, ”Jag vet inte hur jag skulle reagera i en sådan situation.” låter mycket bättre i de drabbades öron och en försäkran att de blir sedda och hörda.  

Att vara sedd och hörd är en viktig del i läkningsprocessen.Toxisk positivitet och barnuppfostran

Psykologer pratar även om hur toxisk positivitet förstör det för våra barn. När de är ledsna, kan föräldrar säga ”Det är ingen stor grej”, ”Detta är normalt”, ”Sluta gråta, allt blir bra igen”.

Barn får inte bearbeta deras negativa känslor, något som är skadligt för deras utveckling. Flickor och pojkar kommer också att lära sig att vissa känslor är okej medan andra inte är det beroende på kön och förväntningar. Pojkar kan exempelvis få validering för känslor som har med makt och kontroll att göra. Flickor när det är mjuka och glada; när de ler.

Den bitterhet och ilska som kommer till uttryck hos många människor har att göra med just det faktum att de under deras uppväxt och i det förflutna, blivit tvingade att undertrycka vissa känslor. De bör inte undertryckas utan erkännas och analyseras.

Detta kan ibland vara den bakomliggande orsaken till exempelvis vredesutbrott för minsta lilla saken, samt till att man är psykologisk ömtålig och inte tål skämt och att man känner sig ständigt träffad av vad folk säger i sammanhang som har med annat att göra.

När man inte kan kontroller sig själv är alternativet att försöka kontrollera omgivningen, genom att förbjuda att vissa ämnen diskuteras, eller att vissa känslor blir uttryckta, genom att försöka rädda och fixa andra, eller genom att frysa ut personer som påminner om det egna obearbetat trauma.Vad är autentisk positivitet?

Livet kommer alltid att innehålla både positivt och negativt. Och en oförmåga att hantera båda, är en brist och inte förtjänst.

Autentisk lycka och psykisk hälsa uppstår när man tillåter sig att känna, erkänna och acceptera det negativa i livet som är oundviklig. När man är beredd på att försöka hantera allt livet har att erbjuda.

Alla känslor är OK, och det finns inga förbjudna känslor utan bara undertryckta sådana som visar deras fula huvuden när man minst väntar sig, om de inte analyseras, förstås och ifrågasätts, och leder till dålig psykisk hälsa, samt ständiga problem i relationer i privatlivet och på jobbet.

All positivitet är inte fel, och är man riktigt deprimerad kan man kanske genom att utsätta sig för positiva uttalanden och affirmationer under en tid, ändra tankemönster så att man börjar tänka positivare, men det är svårt att vara lycklig när detta slutar i att man inte tillåter sig själv att läka från trauma och när man inte kan vara där för andra, eftersom alla kommer så småningom att gå genom någonting negativt i livet.


Vidareläsning:

Tidningen Må Bra har skrivit en artikel om toxisk positivitet

What You Need to Know About Toxic Positivity, Right as Rain by UW Medicine

What Is Toxic Positivity? på Verywellmind.com