Varför stannar kvinnor i kränkande förhållanden? Traumatisk bindning har förödande konsekvenser

Livsstil / Psykologi och samhälle

Kan hända alla. Man kan inte bara skylla sig själv och inte heller handlar det om masochism.

Den välmenande sexismens mörka sida

2022-08-09 Vad är det med dem som fortsätter att vara lojala de människor som sårar dem mest?

Psykologin erbjuder en förklaring med begreppet traumabindning.

Genom ett upprepat mönster av intermittenta belöningar och straff, bra och dålig behandling, bildas känslomässiga band till en förövare. En maktobalans är också nödvändigt.

När uppstår traumabindning?

Traumabindning kan uppstå i många situationer som involverar en grupp eller person med makt att belöna och straffa samt ett offer eller en person i en beroendeställning.

I romantiska relationer kan en fysisk överlägsen man som kvinnan är beroende av, misshandla henne för att sedan behandla henne med kärlek och ömhet. Bandet kan också uppstå mellan barn och föräldrar när misshandel förekommer.Självklart kan sådana band bildas i samband med incest, sexhandel, kulter, gisslansituationer, koncentrationsläger,politisk tortyr, militärträning, kidnappning och liknande.

"Inom militär träning [eller andra gruppcentrerade situationer] placeras du i dessa stressiga situationer som ett sätt för dig att knyta an till dina andra så att du kan lita på människor som du inte vet något alls om i en livs- eller dödssituation." hävdar exempelvis psykologen Liz Powel.

Vilka är de långsiktiga effekterna av traumabindning?

Detta kan leda till att barnet som utsätts för incest aldrig säger sanningen. Att kvinnor som blivit utnyttjade och tvingade att sälja deras kroppar, stannar kvar. Att kvinnor som blivit misshandlade under tiotals år av deras män, väljer att stanna kvar även om möjligheten att lämna dem dyker upp. De kan även söka sig till liknande män och tänka att de inte är hemska inuti, eller att de har en mjuk, snäll, sårbar sida.

Allteftersom traumabanden förstärks genom terror, dominans och oförutsägbarhet, kommer känslorna att bli alltmer motstridiga. Offret börjar internalisera den bild förövaren har av dem. Deras självkänsla, om de hunnit utveckla en, försvinner.

De långsiktiga effekterna av traumabindning är förutom att man söker sig till liknande förhållanden, dålig självkänsla eller ingen självkänsla alls, en internaliserad negativ självbild, psykologisk labilitet, ökad sannolikhet för depression, och bipolär sjukdom.

Vilka mekanismen finns bakom traumabinding?

För att ett traumaband ska uppstå är intermittent förstärkning genom straff och belöningar avgörande. Förövaren misshandlar först offren, på fysiska, verbala, känslomässiga och psykiska sätt. Manipulation, lögner, förräderi, utnyttjande, kan också förekomma.

Det kränkande beteendet följs sedan av ursäkter, och positiva beteenden såsom tillgivenhet, omsorg, vänlighet, gåvor. Men allt detta upprepas ständigt i en oändlig cykel. Oförutsägbarheten i det hela gör offret mera benägen att utveckla traumabindning.

När det förekommer övergrepp, när vi kränks och misshandlas, kommer traumabindning att utvecklas på grund av kroppens naturliga stressrespons. När vi utsätts för fara triggas det sympatiska nervsystemet i gång och det limbiska systemet. Detta är kroppens flykt- eller kamprespons. Detta leder till att andra delar av hjärnan stängs av. Man tänker inte långsiktigt. Eftersom förövaren oftast är en person som man tycker är trygg, snäll, varm, kärleksfull, någon man är beroende av, kommer hjärnan att ignorera varnnigssignalerna och detta sker då i synnerhet då den kränkande personen sedan överöser offret med kramar och kärleksfulla ord.Från behaviorismen vet man att barn lär sig mer när de inte vet när belöningen kommer. På samma sätt kommer offret i en kränkande situation att längta efter den oförutsägbara ömheten och positiva förstärkningen.

Andra orsaker till att traumabindning kan uppstå är kognitiv dissonans, när offret upplever en konflikt i deras tänkande mellan det som sker och det de tror på. Därmed kommer de att eliminera inkongruensen om att den man älskar, eller den person man ser upp till, är manipulativ, aggressiv, och kränkande.

I samband med övergrepp burkar offren även förtränga deras minnen.

När offret kan lämna förhållandet på något sätt kommer det kränkande beteendet att avta men då förstärks traumabindningen ytterligare. Offret känner lättnaden från all terror som offret associerar med de perioder då förövaren var snäll och omtänksam. Det kan sluta i depression och dålig självkänsla något som ökar risken för att offret går tillbaka till förövaren.När man ser människor leva i ojämlika relationer med övergrepp som de inte kan lämna, handlar det alltså inte alls om masochism. De kan inte bara skylla sig själva. Nästan vem som helst, som börjar leva i en relation med intermittenta oförutsägbara tidsperioder med kränkande beteende följda av goda lyckliga perioder med kärlek och ömhet, kommer att sluta i samma fälla.

Obehandlat trauma kommer dessutom att gå i arv från en generation till en annan, där barn växer upp utan att veta hur en normal relation ser ut. De lär sig inte bara att internalisera en negativ självbild utan också att de bara kan få det de vill ha genom lögner, manipulation, hot och kränkande beteende.Hur vet man att en person har utvecklat en traumabindning?

Man vet att en person har utvecklat ett ohälsosamt band till en förövare när han eller hon försöker rättfärdiga och försvara det kränkande beteende.

De kan exempelvis hålla med förövaren, att de bett om att bli misshandlade eller illa behandlade.

De kan i vissa fall täcka för den kränkande personen.

De kan börja undvika de människor som vill de väl, såsom familj och vänner och alla som ifrågasätter relationen.

De tycker inte om när folk lägger sig i och försöker sätta stopp för övergreppet.

De vill inte göra någonting alls för att frigöra sig.

De återvänder till den kränkande personen en kort tid efter separation.

Offret kan säga saker såsom att ”Han är min största kärlek.”, ”Kärlek skall vara intensiv.”, ”Han har haft en dålig dag.”. ”Han kommer att göra upp för det inträffade senare.” eller ”Du känner inte honom.”

Kvinnor och män

Det finns de som påstår alltmer att det finns även aggressiva kvinnor som behandlar män på detta vis, och det kan stämma, men det är också en mycket sällsynt företeelse. Kvinnor är oftast i beroendeställningar och oftast svagare i fysisk mening och därför är det svårare för dem att både försvara sig och misshandla andra. Snarare anses kvinnor vara toxiska i dagens samhälle främst när de inte följer strikta könsnormer och när det inte låter sig kränkas. Kvinnor kan dock misshandla barn eller äldre, som bildar ohälsosamma traumaband. De kan också genom deras positioner i samhället manipulera och kränka andra människors rättigheter, på samma sätt som män kan.

Hur bryter man traumaband?

Man bör lära sig om mekanismerna så klart. Man bör komma ihåg eller lista upp allt det negativa som händer. Nostalgi för de goda tiderna bör inte vara tillräckligt för att återvända till en dålig relation. Fokusera på livet nu och på allt du vill göra i framtiden. Gå i terapi om nödvändigt eller läs självhjälpsböcker. Det som också är viktigt är att du även lär dig om hur hälsosamma trygga kärleksrelationer verkligen ser ut.


Källor:

How To Tell if You’re in a Trauma Bonding Relationship—And What To Do About It

Trauma bonding: Definition, examples, signs, and recovery (medicalnewstoday.com)

Traumatic bonding - Wikipedia