Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, försämrar arbetsförmågan, ökar långtidssjukskrivning

Livsstil / Psykologi och samhälle

2023-11-20 Personer med spelberoende får inte enbart finansiella problem utan även hälsomässiga. Därför är det viktigt att tidigt ingripa.

ai ansikten

I dag vet man inte riktigt hur många personer som lider av spelberoende, men man känner till 105 000 personer det vill säga 1,3 % av Sveriges befolkning. Många människor lider av tillståndet i hemlighet.

Studien tittade på 2 830 personer i åldrarna 19 till 62 som fått diagnosen spelberoende och studerat deras sjukfrånvaro under 6 år jämfört med 28 300 personer utan denna diagnos.Spelberoende är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kännetecknar av “ett ihållande och problematiskt spelande.”

Tidigare studier har visat att spelberoende förknippas med för tidig dödlighet, självmord, psykiatrisk samsjuklighet, ekonomisk stress, brott, och funktionsnedsättningar. Andra studier har visat att arbetslivet påverkats negativt på grund av förlust av produktivitet, såväl som, ökad risk för bedrägerier och förskinkring samt risk för arbetslöshet.

”Forskarna upptäckte att personer med spelberoende hade 89 procent högre risk för att bli långtidssjukskrivna, vilket innebär mer än 90 dagar per år under det år de fick sin diagnos… Vidare visar studien att risken är ojämnt fördelad. Att vara kvinna, ha kortare utbildning och att bo i mindre tätbefolkade områden var kopplat till en högre risk för långtidssjukfrånvaro. ”, skriver Karolinska Institutet angående studien.

Att återhämta dig ekonomiskt är viktigt för den psykiska hälsan och därför är denna arbetsoförmåga oroande.

Forskarna kunde också kontrollera angående en rad andra faktorer såsom fysisk och psykisk hälsa, kön, ålder, utbildningslängd och bostadsort.

Att tidigt försöka identifiera och fånga upp människor med spelberoende är viktigt enligt forskarna för att de skall kunna få adekvat hjälp.

Publikation

The risk and development of work disability among individuals with gambling disorder: a longitudinal case-cohort study in Sweden”, Viktor Månsson, Emma Pettersson, Ellenor Mittendorfer- Rutz, Joar Guterstam, Anne H Berman, Nitya Jayaram Lindström, Yasmina Molero, Psychological Medicine, online 20 november 2023, doi: 10.1017/S0033291723003288