Tio typer av partnersvålds förövare enligt Lundy Bancroft

Livsstil / Psykologi och samhälle

Två typer är farligare än andra. Missbruk, personlighetsstörningar samt mentala problem förvärrar men inte är inte direkt orsak till våldet.

Tio typer av partnersvåldsförövare enligt Lundy Bancroft

2022-10-23 Våld i relationer handlar oftast om kontroll och makt. Våldet kan vara psykiskt eller fysiskt.

Lundy Bancroft, som har skrivit boken ”Why does he do that?” (Varför gör han detta?), har åratals erfarenhet av att jobba med heterosexuella manliga partnersvåldsförövare från olika samhällsklasser och kulturer. Resultat blev denna bok där 10 typer av manliga förövare tas upp.

Innehållsförteckning:

Typ 1: Den krävande mannen (The demand man): Kvinnan finns till för att tillfredsställa honom

Typ 2: Herr Rätt (Mr. Right): Han kan allt, hon får inte tänka själv

Typ 3. Vattentorteraren (The Water Torturer): Den subtila jämna plågaren

Typ 4: Exercisinstruktören (The Drill Sergeant): Vill övervaka och kontrollera hennes minsta rörelse

Typ 5: Herr Känslig (Mister Sensitive): Allt snurrar kring att inte göra honom upprörd

Typ 6: Spelaren (The Player): Kvinnor är leksaker

Typ 7: Rambo – Beskyddaren som kvinnan behöver skyddas från

Typ 8: Offret (The Victim) – Får alla andra att tro att det är partnern och inte han själv som är våldsförövare

Typ 9: Terroristen (The Terrorist) – Ditt liv är i hans händer

Typ 10: Den psykisk sjuke och missbrukande våldsförövaren: Är inte en typ i sig utan kan förekomma hos alla andra typer

Vad är det som egentligen orsakar mäns våld mot kvinnor?

I boken specificeras att varje våldsförövare är unik och att hans attribut ibland kommer från flera olika av de typer som diskuteras nedan.

 

 

Typ 1: Den krävande mannen (The demand man): Kvinnan finns till för att tillfredsställa honom

Han vill att partnerns liv skall krets kring honom och hennes viktigaste roll är att tillfredsställa hans behov. Han blir rasande om man inte ser till så att han får allt han vill och behöver eller besvärar honom på minsta sätt. Han är så klart aldrig nöjd och kvinnan utsätts ständigt för kritik angående vad hon kan ha gjort bättre för honom.

Inga krav kan däremot ställas på honom. Han är bortom all kriticism. Han är fri från ansvaret av extra ansträngningar. Om man ber honom göra minsta saken, anklagar han kvinnan för att utnyttja honom.

Ändå tror han ständigt att kvinnan ständigt står i skuld till honom själv. Att hon är skyldig honom något, även om han inte lyft ett finger för att förtjäna någonting. Detta har att göra med det faktum att han överskattar väldigt mycket sina egna insatser. Om han gjort någonting för kvinnan för 10 år sedan kommer hon fortfarande att höra om detta som bevis för hur generös och bra han är som person. Han tror även att kvinnan är skyldig honom något för det varje människa normalt sett gör i vardagslivet. Men hennes insatser räknas inte alls.

 


Ju längre kvinnan lever med honom, desto mer inser hon att hur manipulativ han är. Han kan vara snäll mot kvinnan när andra är närvarande, så att alla ser vilken snäll man han är. Han kan också göra saker som gynnar honom själv, när han verkar göra någonting för henne eller för familjen. När kvinnans behov kommer i konflikt med sina, anklagar han dock kvinnan för att vara självcentrerad.

Denna typ av förövare kan dock vara mindre kontrollerande än andra typer vad gäller vänskapskrets exempelvis, så länge som inget krävs av honom och han får allt han behöver. Ändå är just det faktum att allt måste snurra runt honom eller så uppstår det stort kaos och många problem, kontrollerande och jobbigt nog.

Innehållsförteckning

Typ 2: Herr Rätt (Mr. Right): Han kan allt, hon får inte tänka själv

Herr Rätt vet allting bättre än alla. Han är läraren och världen är klassrummet. Kvinnan i förhållandet är studenten som inte kan någonting alls. Det är upp till honom att forma hennes tänkande. Han ignorerar också allt kvinnan säger och tänker. När han pratar om henne, verkar han vilja rädda henne från hennes egen dumhet och okunnighet. Han är nedlåtande och ser sig själv som intellektuellt överlägsen. Bara det faktum att hon säger emot, visar hur ointelligent hur är. Om hon bara accepterade hans syn på saken, skulle de vara mycket lyckligare tillsammans.

 


Hans överlägsenhetskomplex är dock ett sätt för honom att alltid få som han vill samt slippa hantera hennes upplevelse som är underordnad sin egen. När hon försöker förklara hur hon ser på något, kommer han att få henne att tro att hela hennes förståelse och uppfattning är felaktig. Det är han som är auktoriteten som kan definiera verkligheten.

Han anser dessutom att hon behöver bli medveten om alla hennes brister som han gärna listar upp. Kvinnan känner dig granskad i minsta detalj och allt hon är, gör och tänker är fel. Han kan också förödmjuka henne offentligt för att fastställa hans intellektuella överlägsenhet.

Om kvinnan inte är så imponerad av hans så kallade kunskap, börjar han förolämpa henne på alla möjliga sätt. Han kommer dessutom att bete sig våldsamt för att hon skall sluta med att ångra hennes självständiga tänkande. Han kan baktala, hota, slänga saker eller slå henne, förstöra planer hon såg fram emot och liknande. Inte alla Mr. Right är våldsamma på samma sätt. Vissa kan använda psykologiska taktiker, andra är mer fysiska.

Innehållsförteckning

Typ 3. Vattentorteraren (The Water Torturer): Den subtila jämna plågaren

Vattentorteraren använder sig av mindre direkta metoder för att trakassera sin partner. Det är framför allt frågan om subtilare former av konstanta psykologiska attacker. Han är för det mesta lugn och höjer sällan rösten.

Han använder sig av sarkasm, hån samt grymma träffande kommentarer. När hon reagerar eller säger någonting, härmar han föraktfullt hennes röst. Han har oftast ett överlägset eller föraktfullt flin i ansiktet och är alltid självbelåten och självsäker.

 


Han är mycket konsekvent och obeveklig i den subtila konstanta elakheten.

Kvinnan som utsätts av vattentorterarens övergrepp har svårt att verkligen förklara vad han gör. När han själv ifrågasätts nekar han till anklagelserna. Han anklagar partnern för att vara aggressiv och helt plötsligt explodera över småsaker. Även människorna runt om och barnen kan bilda samma uppfattning eftersom de inte ser de kumulativa effekterna av trakasserierna.

Till slut undrar hon själv om hon inte är galen.

Vattentorteraren är också rätt så kalkylerad, och kommer lätt undan. Oftast finns det inga vittnen som förstår vad som försiggår.

Den fysiska misshandeln som ibland förkommer kan handla om exempelvis knuffar, men han kan också ge henne ett par örfilar för att hon ”skall vakna upp” eller ”för hennes egen skull”.

Innehållsförteckning

Typ 4: Exercisinstruktören (The drill sergeant): Vill övervaka och kontrollera hennes minsta rörelse

Denna typ av förövare är en av de farligaste eftersom hans kontrollerande beteende är extremt. Han kontrollerar kvinnans klädstil, utseende, vänskapskrets, jobb, och rörelser. Hon får bara lämna huset när och om han tillåter det. Hon får inte träffa familj och vänner. Han är den enda personen i hennes liv. När han inte är hemma, får barnen i uppgift att övervaka henne och rapportera vidare till honom.

 


Exercisinstruktören är mycket svartsjuk och anklagar henne för att intressera sig för andra män eller för att vara otrogen. Då kommer han att förolämpa henne genom att använda genusspecifika förolämpningar och liknande verbala attacker som är lika traumatiserande på psykisk nivå som sexuella övergrepp är. Samtidigt är denna typ av förövare sjäv otrogen.

Exercisinstruktören är svår att komma ifrån. Kvinnan känner sig många gånger fånge och har ingen kvar i hennes liv som kan se vad hon går genom och som kan hjälpa henne. Hon har ingenstans att ta vägen. I många fall är det också svårt att rymma då han har ständigt koll på vad hon gör och vart hon går.

Vissa kvinnor blir frestade att skaffa en utomäktenskaplig relation när de är ihop med en extremt kontrollerande person men det är inte någonting som rekommenderas eftersom konsekvenserna kan bli dödliga när han upptäcker otroheten.

Om denna typ av förövare dessutom blivit misshandlad i barndomen eller lider av någon annan psykisk skada, är han ännu farligare.

Innehållsförteckning

Typ 5: Herr Känslig (Mister Sensitive): Allt snurrar kring att inte göra honom upprörd

Vid första anblicken verkar Herr Känslig inte vara en person som skulle misshandla någon människa, i synnerhet kvinnorna i sitt liv, då han är känslig, analyserar sina egna och andras känslor, och han kramar andra män. Han pratar om hur viktigt det är för män att komma i kontakt med deras kvinnliga sida. När du som kvinna börjar känna dig misshandlad och kränkt av honom, börjar du tro att någonting måste vara fel på dig själv.

 


Problemet med Herr Känslig är att allt börjar snurra runt hans psykologiska välbefinnande. Hans känslor blir ständigt sårade och man börjar gå på äggskal runt honom. Han kontrollerar kvinnan just genom denna överdrivna känslighet. Även hans kännedom om psykologi kan hjälpa honom att vända på skuldbördan och analysera kvinnans psykiska problem och förklara för henne varför hon är så okänslig mot honom.

Ett enda misstag från kvinnans sida, när hon kanske har haft en jobbig dag och inte tänker sig för, och han kommer aldrig att släppa det. Ursäkter och förklaringar hjälper inte. När kvinnan själv å andra sidan mår dåligt och när han själv beter sig på dåliga sätt, insisterar han att kvinnan inte skall ta åt sig. Han kan säga att ”Det är vilken attityd du har som spelar roll i hur du hanterar livet” eller ”Ingen kan såra dig såvida du tillåter det.”, filosofier som han dock inte tillämpar själv. Han är oförmögen av att ge genuint stöd eller att acceptera det när han får det själv.

 


Med tiden ökar kvinnans skuldbörda ständigt och stadigt. Kvinnan får då alltmer se hans allt elakare dolda sida. När kvinnan fått nog av denna hypokrisi och har blivit psykisk trött, sprider han rykten om att kvinnan i förhållandet inte vill ge relationen en chans och inte vill försöka lösa problemen.

Om Herr Känslig fysiskt misshandlar sin partner, kommer han oftast att hävda att hans känslor var sårade till den graden att han inte hade något annat val. Han förnekar dock att han är en misshandlare.

Herr Känslig är en mycket självcentrerad person med starka försvarsmekanismer som vägrar se och erkänna all skada han skapar runt sig.

Innehållsförteckning

Typ 6: Spelaren (The Player): Kvinnor är leksaker

Spelaren verkar i början vara varje kvinnans dröm som blir verklighet. Kvinnan möter en mycket attraktiv man som vill spendera hela tiden med henne. Hon är älskad och åtrådd. Med tiden slocknar hans intresse för henne något, och ignorerar dessutom henne under längre tidsperioder.

Kvinnan hör rykten om andra kvinnor och han hävdar att det är bara avundsjuka och lögner. Han flirtar med alla kvinnor så länge som han tycker att de är attraktiva. De mindre attraktiva kvinnorna manipulerar han för att hata de attraktivare kvinnorna som han har ett förhållande med. Kvinnorna börjar också se andra kvinnor som potentiella hot och väljer bort kvinnliga vänner och detta slutar i isolering.

 


Spelaren kan ibland bara flirta med kvinnor eftersom han tycker om när partnern känner sig hotad. Han kan dock också ha flera olika förhållanden på gång. Han kan göra slut med en kvinna men i nästa stund är de ihop igen utan att andra vet om detta. På så sätt har ingen riktigt någon koll på vem han är ihop med eller inte.

Han gillar inte att bli ifrågasatt och om kvinnan har klara bevis på att han är otrogen, blir han arg och kan misshandla henne. Med tiden blir han alltmer hotfull ändå. Han ser kvinnor som objekt och leksaker som han kan utnyttja och leka med. Han tror inte att kvinnor har annat syfte i livet förutom att ge män som honom själv tillfredsställelse.

Många gånger kommer Spelaren undan för att kvinnorna sätts gentemot varandra. Alla inblandade anklagas för att vara svartsjuka och vilja skada honom. Kvinnan kan också kämpa med att försöka få honom att sluta vara otrogen, och hon glömmer bort att han också är en partnersvåldsförövare.

Innehållsförteckning

Typ 7: Rambo – Beskyddaren som kvinnan behöver skyddas från

Precis som andra partnersvåldsförövare verkar Rambo i början snäll och beskyddande. Detta är lockande för en kvinna som behöver känna sig trygg, en kvinna som blivit misshandlad i tidigare förhållanden eller i föräldrahemmet.

 


Rambo har däremot rent generellt aggressiva tendenser mot alla. Han tycker om att folk blir rädda för honom. Kan han skrämma människor på både direkta och indirekta sätt. Han är tuff eftersom livet har lärt honom att han måste vara tuff för att överleva. Han ser dessutom ner på kvinnor, som han anser är svaga och underlägsna. Han vill skydda dem men det slutar oftast med att kvinnorna behöver söka skydd från honom.

Oavsett vad som händer kommer han aldrig att backa från en konflikt eller visa några som helst tecken på svaghet, som han associerar med kvinnlighet och homosexualitet. Om Rambo också är en sociopat eller psykopat är han ännu farligare. Han är då helt orädd, och saknar helt ett samvete.

Inte alla machomän är aggressiva. De kan gilla manliga sporter, brottning och jakt. De kan ha stora muskler. Men de är samtidigt snälla och omtänksamma.

Innehållsförteckning

Typ 8: Offret (The Victim) – Får alla andra att tro att det är partnern och inte han själv som är våldsförövare

Livet har inte varit rättvist för Offret. Hans intelligens har underskattats av andra. Människorna som han litade på har bränt honom. Hans goda intentioner har missförståtts.

Han liknar Herr Känslig men här finns det ingen introspektion och psykoanalys.

 


Offret söker sig till kvinnor som vill hjälpa och rädda honom. Hans historier omfattar en tragisk historia om hur exet utnyttjade och misshandlade honom och om hur hon dessutom fick rätten på sin sida och hur han nu inte får träffa sina egna barn längre.

Den nya partnern som tycker synd om honom kan lansera en hatkampanj mot exet och hjälpa honom slåss för vårdnaden av barnen.

Författaren till boken säger dock att de flesta män som säger att de har blivit misshandlade av exet och av fler andra kvinnor är i nästan 100% av fallen själva våldsförövare.

Det är därmed viktigt att du först har ett samtal med exet samt att du försöker reda ut hur han ser på kvinnor. Om han föraktar kvinnor och om han ser sig själv överlägsen dem, om han påstår att han aldrig har gjort och sagt någonting som är fel, är chansen mycket stor att det är han som är våldsförövaren. Ett annat tecken är brist på empati för kvinnor som blir misshandlade. Han påstår att de alltid ljuger eller att han blev attackerad av exet eller flera av dessa ex, som han sedan fick slå för att försvara sig, men olyckligt nog fick han själv skulden. Det är mycket ovanligt att en kvinna börjar misshandla män och att ha flera olika liknande erfarenheter är otroligare.

Offret pratar ofta om all smärta, sorg, besvikelse, och skador han gått genom. Hur illa inte bara exet utan alla kvinnor, chefer, skol- och jobbkamrater har gjort honom. Barnen, om du har några, skall också tycka synd om honom. Hela tiden anklagar han dig för att inte förstå och uppskatta honom. Om du säger att det nu får vara slut på de här anklagelserna, säger han att du inte tål någon kritik samt att du nu har börjar mobba honom. Du kan känna skuld för att inte vara snäll nog. När du får nog och lämnar honom, vill han ta barnen ifrån dig genom att han presenterar sig för myndigheterna som den misshandlade mannen.

 


Offret är självcentrerad och har en förvrängd bild av verkligheten. Han tror att kvinnor styr hela världen eller att de har för stor makt, och att de är onda. Han kan också anklaga kvinnor för att hata män om de pratar om våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Han vänder allt mot det motsatta. Om du pratar om hur du känner dig misshandlad av honom kommer han att använda exakt samma ord mot dig, dvs. han upprepar allt du säger och verkar själv vara offret.

Innehållsförteckning

Typ 9: Terroristen (The Terrorist) – Ditt liv är i hans händer

Terroristen är den farligaste av alla partnersvåldsförövare och den mest kontrollerande, krävande och sadistisk. Han behöver inte misshandla kvinnan fysiskt. Han påminner partnern däremot ständigt att han när som helst kan ta hennes liv. Han kan terrorisera henne med hjälp av ständiga hot, subtila och bisarra uttalanden och beteenden.

 


Terroristen hatar och föraktar kvinnor. Han tror att de är onda och måste straffas. De har inte någon rätt till självständighet. Han är sadistisk och njuter av att orsaka smärta och rädsla. Grymhet är spännande för honom.

Han är typen som kan döda din katt för att intimideras eller klistra artiklar med mördade fruar på kylskåpet för att du skall förstå att det snart kan vara din tur.

Han har nog utsatts för allvarliga övergrepp som barn, men ingen kan tyvärr hjälpa honom, i synnerhet partnern vars liv är ständigt fara.

Om kvinnan på något sätt lyckas lämna honom, kommer han att förfölja och stalka henne. Han kan även ge sig på barnen, andra familjemedlemmar och hennes väninnor för att skrämmas. Om han lyckas få lov att träffa barnen på grund av brist på bevis mot honom – kommer han att sätta skäck i henne genom att signalera att han kommer att skada barnen när de är ensamma.

 


Det är mycket viktigt för kvinnor som lever med terroristen att tidigt söka anonym hjälp. Även om han kanske bara skräms och hoten för det mesta är tomma ord, är de inte alltid det eftersom han inte vill förlora kontrollen över henne. Hellre sitter han resten av livet i fängelset.

Författaren till denna bok hävdar att samhället och människorna som känner till vad han gör måste sätta stopp för hans beteende genom att konsekvent kräva att han tar ansvar och visar noll tolerans mot hans grymheter och psykologiska terrorism.

Innehållsförteckning

Typ 10: Den psykisk sjuke och missbrukande våldsförövaren: Är inte en typ i sig utan kan förekomma hos alla andra typer

Majoriteten av våldsförövare har varken mentala problem eller missbruksproblem.

Därför anser Lundy Bancroft att den underliggande orsaken till våldet inte är missbruk eller psykiska störningar. Men när dessa förekommer kan de förvärra den aggression som varje typ av våldförövare är kapabel av.

 

 

Personlighetsstörningar som narcissism i både den extroverta och dolda formen förvärrar så klart den egocentriska perceptionen av det våld som förekommer.

Men varken missbruk, psykiatriska problem eller några personlighetsstörningar uppfattas av Lundy Bancroft som bra ursäkter.

Hon verkar förespråka att männen som utsätter kvinnor för våld i direkta fysiska och indirekta subtila psykiska former skall ta fullt ansvar för vad de gör oavsett situation och omständigheter.

Innehållsförteckning

 

 

Vad är det som orsakar mäns våld mot kvinnor?

Lundy Bancroft menar att mäns psykiska och fysiska våld mot kvinnor orsakas framför allt av de föreställningar som män har om kvinnor, som underlägsna, som objekt, som för ointelligenta för att själva veta hur de bör leva.

Som vi har sett kan vissa våldsförövare även anse att kvinnor är manipulativa och onda. De måste därför ständigt övervakas och skrämmas så att kvinnorna inte på något sätt får överhanden.

 


Källa: Lundy Bancroft, Why does he do that?