Praktisera "radikal acceptans" mot onödig stress och depression

Livsstil / Psykologi och samhälle

Radikal acceptans som terapiform handlar om framför allt medvetenhet.

Radikal acceptans - ett medvetet val att minska sitt psykiska lidande

2022-10-12 Det är absurd att tänka att varje enskild människa kan ändra den omgivande miljön och människorna i den, så att de lever lyckliga liv. Det finns så många olika viljor. Var människa med sina uppfattningar och behov.

Den enda man kan förändra är sig själv. Man kan kanske påverka andra lite, men det är inte så att man verkligen kan kontrollera någon eller någonting.Att släppa taget om detta kontrollbehov är första steget mot det som psykologin brukar kalla för ”radikal acceptans”, ett medvetet val son går ut på att sluta strida mot det som är. I stället accepterar man helt den dystra verkligheten.

Konceptet kommer från buddhismen, som anser att begäret är orsaken till allt lidande. Så länge som man inte accepterar det man inte kan förändra, längtar man efter någonting annat, som man tror kommer att vara bättre. Och denna längtan är vad som skapar lidande. Det är inte förhållandena i sig som gör en deprimerad.

Radikal acceptans går ut på att välja bort detta lidande och försöka jobba med det som är. Man hittar de möjligheter som finns närvarande i den begränsande ibland icke-önskvärda situationen som man befinner sig i.
Man slipper på så vis extra stress som förknippas med så många fysiska och psykiska besvär.

Radikal acceptans kan komma till nytta i vardagen, när man exempel får vänta i långa köer, eller när man inser att kärleken inte är ömsesidig.

Även vad gäller oliktänkande, kan radikal acceptans hjälpa en att acceptera att folk har haft andra erfarenheter eller en annan uppfostran, som lett till att de har utvecklat andra typer av uppfattningar. Då slutar man vilja kontrollera andras tänkande.Radikal acceptans kan också vara bra att praktisera när man går genom förluster och separationer, när man blir av med jobbet, eller när man måste leva med en person som lider av någon sjukdom eller av psykiska besvär.

I krissituationer kan man med hjälp av radikal acceptans hålla huvudet kallt för att kunna hitta realistiska lösningar och möjligheter i stället för att stressa och må dåligt.

I slutändan har andliga lärare rätt: Lycka är någonting som man kultiverar och inte någonting som man får utifrån.

Radikal acceptans handlar om att komma i psykisk balans genom att vara ärlig med sig själv, när det gäller vad man känner och tänker, eftersom radikal acceptans handlar om medvetenhet.

När man inte förnekar verkligheten, både den inre och den yttre, är man bättre utrustad för att överleva det mesta.

Begreppet radikal acceptans kommer till användning i dag i dialektisk beteendeterapi (DBT), som hjälper människor att ”reglera känslor, begränsa dysfunktionellt tänkande och förbättra motivationen.”

Radikal acceptans betyder inte alls att du slutar kämpa, att du godkänner, eller accepterar orättvisa eller att du ger upp, utan betyder snarare att du blir fullt medveten och på det klara om vem och vad du har att göra med.

Om en person som du tycker om eller som du ser upp till, ständigt beter sig dåligt, kan du slutligen inse att du idealiserar fel person. Det kan vara dags att sluta ljuga för sig själv.

Radikal acceptans handlar om att erkänna att man kanske har negativa destruktiva beteenden och känslor exempelvis så att man kan ta ansvar för dem.

När man börjar stressa och tänka i negativa banor, eller när man överväldigas av jobbiga känslor såsom avundsjuka eller hat, kan man göra ett medvetet val att välja bort känslorna och tankarna i fråga.

I stället försöker man acceptera situationen som har gett upphov till känslorna i fråga. Nelson Mandela sägs ha sagt att "Hat är som att dricka gift men hoppas på att det tar kål på motståndaren."

Om man blivit lämnad av någon, kan man kanske respektera exets nya val.

Meningen med den radikala acceptansen, är att kunna jobba konstruktivt med situationen i stället för att motarbeta eller ignorera den bittra sanningen. Man kan exempelvis inte tvinga exet att komma tillbaka. Skulle du vilja ha det så?

En metaanalys av effektiviteten av radikal acceptans som terapiform har visat att metoden hade bättre utfall mot depression än andra behandlingsmetoder eller ingen behandling alls.

Radikal acceptans kan ta ett tag att vänja sig vid.Hur vet du att du behöver praktisera radikal acceptans?

Det första tecknet är att du ständigt väntar på att även problemet du har framför dig nu skall passera så att du kan börja leva ditt lyckliga liv, någonting som aldrig verkar inträffa, i och med annat tråkigt händer snart nog.

Det andra tecknet är att livet är fullt med saker som går dåligt och det är lätt att man fastnar för det man inte kan ha eller inte man kan få. Därför är det bra om man tränar på radikal acceptans hela tiden.

Varning!

Radikal acceptans går att praktisera på egen hand, men bör inte ersätta helt den terapi som man absolut behöver. Har man gått genom trauma, är det lätt hänt att man börjar hårdna i stället för att läka. Det kan vara bättre att i stället börja träffa en teraupeut som specialiserar på trauma.

Källor:

What Radical Acceptance Really Means

What Is Radical Acceptance? av Arlin Cuncic