Internettrollar, vardagssadism och sadistisk personlighetsstörning

Livsstil / Psykologi och samhälle

Fyra olika typer av sadister. Lär dig känna igen de röda flaggorna.

Internettrollar, vardagssadism och sadistisk personlighetsstörning

2023-07-11 En rad psykologer vill ha sadistisk personlighetsstörning tillbaka in i DSM-5.

Anledningen är att många så kallade vardagssadister, som njuter av att se eller orsaka andra människor sorg, smärta och skada, genom förnedring, mobbning eller fysiskt våld, lätt slipper under radarn.

Man skulle kanske tycka att den antisociala personlighetsstörningen skulle omfatta sadisten, men detta är inte fallet.

 

 

”Sadister bryter mot regler och skadar andra för sitt eget nöjes skull; antisociala individer agerar utanför reglerna med ett öga på den materiella vinst eller nöje de tar av att bryta mot reglerna.” hävdar psykologen Suzanne Degges-White Ph.D. som skrev artikeln Sadistic Personality Disorder or Just an Everyday Sadist? på Psychology today

Sadismen har uppmärksammats som ett beteendeproblem i över hundra år och har under det senaste decenniet i indelats i fyra olika kategorier.

Ryggradslösa (fega) sadister

Denna kategori innefattar osäkra fega sadister vars bravader är falska. De söker upp maktlösa individer som de riktar deras sadistiska handlingar emot. Deras ego byggs upp genom den skada de orsakar andra.

Tyranniska sadister

Denna kategori innefattar personer som missbrukar deras makt. De får tillfredsställelse av att skrämma, förödmjuka, och skada andra. De kan vara intimiderande och förödmjukande. De använder deras makt på destruktiva och omänskliga sätt.

 

 

Sadismutövare

Denna kategori innehåller människor som söker sig till positioner och jobb i samhället som gör det möjligt för dem att straffa andra som samhället tycker förtjänar det. De har legitim makt, inom exempelvis brottsbekämpning, ledning och utbildning. De njuter av att straffa de som av någon anledning bryter mot lagar, normer eller praxis. De behandlar utsatta barn och ungdomar, kriminella, underordnade på ovärdiga och oetiska sätt.

Explosiva sadister

Till denna kategori hör de sadister vars sadistiska handlingar verkar komma från ingenstans. Deras beteende kan liknas med narcissistiskt raseri eftersom beteendet triggas av omedvetna motiv. De explosiva sadisterna känner oftast viss ånger eftersom de förtränger deras mörka sida.

Vardagssadisten

Under de senaste åren har psykologerna börjat använda termen vardagssadism, för att definiera personer med sadistiska tendenser och grymhet. De kan lägga ner tid och energi på att skada andra.

Vardagssadisterna är personerna som är beredda för att göra karriär på andra människors bekostnad.

De mobbar, förödmjukar och gör narr av andra samt skapar fällor för arbetskamrater och kollegor. De spelar smutsigt och de njuter av eländet de skapar i andra människors liv.

 

Hur känner man igen en sadist?

Man kan nog säga att de röda flaggorna måste tas på allvar eftersom sadisten riktar så småningom sitt beteende mot personerna i närheten.

Brist på empati

De flesta av oss vill minska andra människors lidande. Sadister vill dock förlänga lidandet så mycket det går.

Brist på skuld

Sadister brukar inte ångra sina handlingar även om vardagssadister i olika studier har kunnat visat tecken på att de känner viss skuld för vissa handlingar i stundens hetta.

Grymhet

Sadister njuter av att orsaka och se andra lida. De kan se på eller orsaka lidandet eller skadan själva. De kan ge sig på både djur och människor.

 

 

Proaktiv aggressivitet

Sadisten skadar andra för njutningen skull. Det finns inget större mål med det hela. De tycker om det helt enkelt och är som en hobby för de.

Tycker om våldsamma videospel

Sadister mår bättre efter att ha spelat sadistiska videospel. Spelen förvärrar dock de sadistiska tendenserna.

Internettrollning

Internet är sadistens dröm och använder det för att trolla andra. Deras meddelanden är stötande, aggressiva och störande. Deras anonymitet på nätet gör det enkelt för dem att uttrycka deras sadistiska tendenser och orsaka känslomässig smärta.

Gillar att titta på våldsamma och sadistiska videor

Även om det vara är film och inte verkligt, fascineras sadister av alla former av våld och mänskligt lidande i film och på video.

Varför blir vissa människor sadister?

Ännu vet man inte med säkerhet vad det är som orsakar sadism. Psykologer spekulerar liknande orsaker som ligger bakom som i fallet med andra mörka personlighetsstörningar.

 

 

Orsakerna som har föreslagits inkluderar tragiska händelser eller försummelse under barndomen och övergrepp, mobbning, personliga misslyckanden som lämnat sina spår i hjärnans kemi. Man har också föreslagit att vissa barn dras med i sadistiska videospel när hjärnan fortfarande håller på och utvecklas och man börja koppla vinst eller framgång med våld.

Behandling

Sadister söker hjälp endast om en domstol kräver det och därför vet man inte tillräckligt mycket om vilka behandlingar hjälper.

Som vanligt kan terapi hjälpa om man verkligen vill förändras. Vanliga terapimetoder är beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi.