Varför firas julen den 25 december?

Det finns två huvudteorier.

Kategori: LIVSSTIL

Varför firas julen den 25 december?

2022-12-15 De flesta kristna firar julen den 25 december. Med tanke på att man inte riktigt vet när Jesus föddes, varför valdes denna dag?

Enligt en teori – religionshistoriska hypotesen firas julen den 25 december eftersom julen kom att ersätta en eller fler hedniska högtider.

Den andra teorin som kallas beräkningshypotesen är att de första kristna gjorde olika beräkningar för att komma fram till slutsatsen att Jesus föddes den 25 dec.Den religionshistoriska hypotesen

Det är inte riktigt känt heller när kristna började fira Jesus födelse den 25 december heller.

Historiska dokument avslöjar att en fest i solgudens ära, Sol Invictus, tog plats i det romerska riket den 25 december. Det är mycket möjligt att kristna ersatte högtiden med julen. Saturnalia, en hednisk högtid i Saturnus ära, firades i mitten av december.

Problemet med den religionshistoriska teorin är att kristna kunde ha firat jul den 25 december före införandet av den hedniska Sol Invictus – firandet.

Man vet exempelvis att kejsaren Aurelianus 274 före Kristus invigde ett nytt tempel i Sol Invictus namn i Rom som motiverade denna hedniska högtid. Historikerna vet alldeles för lite om denna fest. Var den betydande nog för att Kristna skulle placera Jesu födelse på samma datum.Beräkningshypotesen

Religionshistorikerna noterar att tidiga kristna ansåg att korsfästningsdagen var samma som befruktningsdagen. Korsfästningen anses ha ägt rum den 25 mars och man lade till nio månader för att komma fram till 25 december som Jesus födelsedag.

Problemet med denna teori är så klart oklarheten kring varför kristna skulle tro att både Jesus-befruktningen och födelsen tog plats den 25 december.

Forskare verkar tro att Jesus dog när han var 33 år gammal och att han föddes cirka 4 år f. Kristus. Enligt en inskription på en staty korsfästes Jesus 25 mars år 29 e.Kr.Båda teorierna sanna?

Båda teorierna tas upp i boken ”The Oxford Handbook for Christmas” av Paul Bradshaw, en professor emeritus i teologi vid Notre Dame Universiteten.

Bradshaw verkar mena att ingen av de två teorierna kan helt uteslutas. Det man vet med säkerhet är dock att kristnas datering av Jesus födelse den 25 december har rötter som går tillbaka till 300-talet.

I själva verket kan man ha använt ena teorin för att konstruera den andre. Om målet var att ersätta romerska hedniska högtider med kristna, kunde man ha rättfärdigat detta med någon slags beräkning.

Julen kom också att förknippas med så mycket glädje och så småningom började man även utbyta presenter. Högtiden är därmed också mycket attraktiv, och kan ha lockat alltfler. Eller vad tycker du?

Läs mer om julen på SO-rummet.