Flickor känner lika mycket eller mer sorg och ilska än pojkar när vänner sviker 

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Den 22 november genomförde Duke University en studie, som visade att flickor före tonåren inte är bättre på relationer än pojkar i samma ålder är, trots att tidigare forskning tyder på annat.

När kränkningar i relationer uppstår, strider och kämpar flickor lika mycket som pojkar gör och på visa sätt, ännu mer.

Flickorna i den här studien rapporterade i lika stor utsträckning att de skulle hämnas, verbalt attackera och hota om att avsluta vänskapen med en vän som hade kränkt dem. En sådan kränkning skulle vara att berätta hemligheter för ett annat barn.

I större utsträckning än pojkar rapporterade flickorna att de trodde att överträdelsen berodde på att deras kompis inte var en sann vän, de kände också mer ilska och sorg och kände sig mer besvärade.

Steven Asher, en av huvudförfattarna till studien hävdar att flickor är minst lika hämndlystna och aggressiva mot sina vänner som pojkar är. En intressant likhet i flickors och pojkarnas beteende var att ju mer de kände att en vän hade svikit dem, desto mer sorg och ilska de kände. Medan starka känslor av ilska ledde till att man ville hämnas och avbryta all kontakt, skapade sorg ett behov av försoning. Detta gällde hos båda könen. Sorg, verkar fungera som socialt klister, som håller samman människor i relationer, hävdar forskarna.

Den här studien gjordes på etniskt skilda grupper: 49,3% vita, 26,6 % med latinamerikanskt ursprung, 21,5 afroamerikaner, och 2,6 med andra kulturella och etniska bakgrund.

I studien fick flickorna och pojkarna i uppgift att läsa hypotetiska berättelser om olika typer av svekbeteende som vänner kunde vissa upp, bland annat svikande tillit, brist på validering och känslomässigt stöd, brist på hjälp och opålitlighet i genomförandet av skolprojekt.

Studien visar än en gång att flickor och pojkar beter sig ganska lika, något som bidrar till att förstöra stereotyper som handlar om genus.