Livmoderhalscancer stoppas bäst när både flickor och pojkar får HPV-vaccin

Medicin & hälsa

2023-11-09 Ny studie visar att även pojkarna behövde vaccineras mot HPV-viruset för bäst skydd mot livmoderhalscancer.

Humant papillomvirus, HPV, omfattar över 200 olika virustyper. De flesta människor infekteras med en eller flera typer någon gång i livet.

Vissa HPV-typer kan ge upphov till.kronisk infektion och ibland till olika typer av cancer.

Tretton HPV-typer anses ge upphov till cancer hos både män och kvinnor. Den vanligaste typen är livmoderhalscancer.

En vaccin mot HPV finns sedan 2006 för flickor i årskurs fem, men sedan 2020 får aven pojkarna vaccinet.

I studien ingick 33 städer i Finland. I vissa städer fick ingen någon HPV- vaccin alls. I andra städer vaccinerades endast flickorna och i ytterligare andra fick både flickorna och pojkarna vaccinet.

Forskare ville veta hur virustyperna utvecklades över tid.

Man vaccinerade mot typerna 16 och 18 som ligger bakom 70% av livmoderhalscancerfallen. Vaccinet hade effekt även mot typ 31 och 45.

Åtta år efter vaccinering har förekomsten av typerna 16 och 18 minskat i alla 22 städerna. I elva städer vaccinerades flickorna. Här minskade även förekomsten av typ 31. I resterande 11 städer där både flickor och pojkar fick Hpv-vaccinet, minskade förekomsten av bade typ 31 och 45.

Forskarna menar att flockimmunitet mot dessa farliga virus nås snabbare om både flickor och pojkar vaccineras. Om man endast vaccinerar flickorna tar det 20 år att nå samma effekt man uppnår på 20 år.

Studien kunde dessutom bevisa att de virustyper som elimineras av vaccinet ersätts av andra lågriskvirus. Detta betyder dock att cancerrisken minskar avsevärt men inte försvinner helt.

Sedan dess har vaccinet utvecklats till att slå mot nio olika typer, inklusive några av de lågrisk virus som ökade i omfattning i denna studie.

Detta betyder att man så småningom kommer att ändra screening processen och sluta leta efter de typer som utrotats.

 

Källa

Harnessing the post-vaccination era: Do emerging HPV types represent a threat?, Cell, Host and Microbe, 8 nov 2023