Twice.se

AI & robotik

Allt om artificiell intelligens (AI)

AI - Artificiell IntelligensVi lever i en tid då maskiner blir allt mera intelligenta och som förutom detta börjar bli allt viktigare i våra liv till den graden vi betraktar dessa maskiner som livsnödvändiga.

Hur står det till med din mentala hälsa? Kanske kan datorn berätta mer

Datorprogram kan bli programmerade att känna igen hjärnorna hos de ungdomar som löper större risk för att drabbas av mentala sjukdomar såsom ångest och depression

Telepatisk maskin rekonstruerar tal från hjärnvågor

Med hjälp av teknik kan man idag läsa någons inre röst. Eftersom exakt samma hjärnaktivitet äger rum när man hör eller tänker på ett visst ord, är det tekniskt möjligt att redan idag låta någon annan lyssna på människans tankar.

Smart kamera vet vad du tänker göra

Mindmacer har utvecklat en kamera som med hjälp av Artificiell Intelligens kan känna igen människors intentioner och som därför agerar brottsförebyggande.