AI designar bättre städer än människor, visar studie

Artificiell Intelligens Datum: 2023-09-21

15-minuters staden, där allting ligger nära blev hållbar och renare med maskininlärning.

AI designar bättre städer än människor, visar studie

I en studie som publicerades i tidskriften Nature Communications visar forskare vid Tsinghua University i Kina hur maskininlärning kan användas för att designa effektivare städer än människor kan.

Studien fokuserar på konceptet med 15-minutersstaden, där alla grundläggande behov och tjänster ligger inom en kvarts timmes räckhåll.

Forskarna tränade en maskininlärningsmodell på data om befolkningstäthet, trafikflöden och andra stadsrelaterade faktorer.

Modellen användes sedan för att generera olika rumsliga layouter för en 15-minutersstad.

Resultaten visade att de layouter som genererades av maskininlärningsmodellen var mer effektiva än de som designats av människor.

Modellen kunde hitta layouter som var mer kompakta, hade kortare resvägar och som var bättre anpassade till befolkningens behov.

Forskarna menar att maskininlärning har potential att revolutionera stadsplanering.

Maskininlärningsmodeller kan hitta layouter som använder markytan mer effektivt. Detta kan leda till mindre trafik, mindre buller och mer grönområden.

De kan hitta bästa layouten som minimerar avstånden mellan bostäder, arbetsplatser och andra viktiga platser. Detta kan göra det lättare för människor att ta sig dit på kort tid och minska föroreningarna genom att man kan gå, cykla eller ta kollektivtrafiken.

Modellerna som genereras av AI blir bättre anpassade till befolkningens behov, eftersom de kan ta hänsyn till en mängd olika faktorer samtidigt, till exempel befolkningstäthet, trafikflöden och socioekonomiska faktorer. Stader och regioner har olika behov och det är något som maskininlärning kan hjälpa med.

Forskarna hävdar att deras AI inte ersätter människor. I stället är AI en assistent till stadsplanerare. De genererade stadsplanerna kan sedan justeras, granskas och utvärderas av mänskliga experter.

I studien ingick dessutom 100 stadsdesigners som oftare valde ut vissa AI-genererade stadslayouter snarare än människoskapade sådana. Men för andra typer av stadsplaner kunde man inte se någon skillnad mellan AI- och människoskapad vad gällde stadsdesigners preferens.

Publikation:

Studien har publicerats i Nature Computational Science.