Ny teknik möjliggör fjärrläsning av människors tankar

KATEGORIER: Vetenskap / AI & robotik

Tidigare tankeläsningstekniker förlitade sig på att implantera elektroder i människors hjärnor

Ny teknik möjliggör fjärrläsning av människors tankar

2022-10-26 Forskarna har utvecklat en ny teknik för att avkoda människors tankar.

”Tekniken avkodar inte språket ord för ord, utan urskiljer snarare en mening eller tanke på högre nivå.”, skriver The Scientist.

Metoden är icke-invasiv hjärnskanningsteknik (fMRI – funktionell magnetisk resonanstomografi). Tidigare invasiva metoder förlitade sig på implanterade elektroder i människornas hjärna.

Forskarna fann att de kunde med denna fjärrmetod avkoda den semantiska betydelsen av människors tankar, även om de inte kunde läsa av tankarna ord för ord.

Hjärncellernas elektriska signaler är för snabba för denna avläsningsmetod. fMRI tankeläsning går ut på att avgöra vilka neuroner aktiveras genom att spåra blodflödet i hjärnan. Aktiva hjärnceller behöver mer syre. Därmed händer denna tankeläsning inte i realtid.

Deltagarna bestod av två män och en kvinna i 20- och 30-årsåldern. De fick i uppgift att lyssna på olika podcasts och radioprogram i totalt 16 timmar, medan de låg i skannern.

Hjärnaktiviteten spelades in. En algoritm fick sedan i uppgift att jämföra det faktiska ljudet med inspelningarna av den resulterande hjärnaktiviteten.

I nästa steg kunde denna algoritm som fungerade som avkodare att granska fMRI inspelningar och komma till en slutsats om vad deltagarna hade lyssnat på.

Algoritmen fick problem med pronomen så man visste inte vem det var frågan om men man fick reda på vad som hände.

I en annan test fick deltagarna i uppgift att titta på en stumfilm medan de låg i skannern. Algoritmen kunde förklara vad filmen handlade om genom att granska deltagarnas hjärnaktivitet.

Forskarna är medvetna om etiska frågor om hjärnintegritet. Därmed ville de se om metoden kunde användas ofrivilligt på människor. Deltagarna fick i uppgift att exempelvis lyssna på en podcast medan de föreställde sig olika djur och vad de hette. Detta skapade verkliga problem för algoritmen.

Inte heller kunde resultaten från en person användas på en annan menar forskarna. Varje person måste gå genom ett individuellt träningspass för att tankeläsning skall vara möjlig.

Även om man i framtiden kan komma runt sådana hinder och lyckas utveckla en generell avkodningsalgoritm för tankeläsning, är fördelarna menar forskarna större än fallgroparna.

Studien publicerades den 29 september 2022 men har ännu inte granskats av kollegor.

Källa:

Läs mer om den nya avkodningsalgoritmen i The Scientist.