AI & robotik

Vetenskap / AI & robotik / Artikel

Hur står det till med din mentala hälsa? En dator kan berätta mer

(Reuters 2012-02-15) – Datorprogram kan bli programmerade att känna igen hjärnorna hos de ungdomar som löper större risk för att drabbas av mentala sjukdomar såsom ångest och depression, sade vetenskapsmän på torsdag.

Brittiska vetenskapsmän hävdar att de har lyckats skapa program som kan förutsäga vilka ungdomar kommer att utveckla psykiska sjukdomar i framtiden och detta skulle kunna hjälpa läkare att gå in och hjälpa dem innan det är för sent.

Studien leddes av Janaina Mourao-Miranda vid University College London och hon anser att med hjälp av den här tekniken, möjligheten för människor att ta reda på hur deras psykiska hälsa kommer att utvecklas i framtiden är här. Man kan med tekniken identifiera de ungdomar som i framtiden kommer att utveckla humörsvängningar och rastlöshet när de blir vuxna och metoden lämpar sig i synnerhet i de fall där genetiskt material saknas.

Depression och andra psykiska sjukdomar leder till många dödsfall. Dessutom är sådana sjukdomar en ekonomisk börda för staten. WHO förutsäger att depression år 2020 kommer att utgöra en stor börda och kommer att drabba allt fler människor i alla åldrar.

Två studier som publicerades under slutet av förra året fann att så gott som 40 % av européerna lider av någon mental eller neurologisk sjukdom varje år och att de här sjukdomarna kostar staterna cirka 800 miljarder euros varje år. Experterna hoppas däremot att de med hjälp av modern teknik kan förutsäga mental sjukdom tidigare och därför samtidigt reducera skadan som en mental sjukdom kan skapa i framtiden.

Datorprogrammet hävdar forskare visade rätt i flera olika studier som gjordes. Tidig behandling kan betyda att fler människor kommer att tidigt få hjälp.

Samtidigt är det värt att tänka på att människor kan råka ut för saker i livet som leder till depression och andra symptom, och att det är normalt att bli deprimerad när man mister ett barn, en förälder, en kompis, går via en skilsmässa eller sitt jobb. Sådana saker leder i vissa fall till depression och det går inte att exakt förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Dessutom kan datorprogram ha fel, och litar man för mycket på maskinen, mister man förtroendet för människan.

Vissa påstår att psykiatrin är på fel spår eftersom de försöker medicinera bort problem med starka preparat med farliga biverkningar och som framkallar beroende och som i många fall leder till patientens död.