Robotar och AI kommer att skapa fler jobb än de tar

KATEGORIER: Vetenskap / AI & robotik

ROBOTAR kommer att alstra fler jobb än de tar i Storbritannien i alla fall, enligt en ny rapport.

Robotar och AI kommer att skapa fler jobb än de tar

2018-07-24 ROBOTAR kommer att alstra fler jobb än de tar i Storbritannien i alla fall, enligt en ny rapport.

Artificiell intelligens och robotik kommer att avlägsna upp till 7 miljoner jobb mellan 2017 och 2037.

Detta kommer dock att leda till en kostnadsminskning och utgiftsökning, vilket i sin tur kan generera 7,2 miljoner arbetstillfällen - en nettovinst på 200 000 arbetstillfällen, enligt bokföringsbyrån PwC.

Man förutser en ökning av antalet jobb inom vetenskapliga och tekniska tjänster. Hotellverksamhet och hälsovård är två andra områden med en ökning av antalet jobb i fram tiden.

Jobb inom tillverkning, transport, lagring samt offentlig förvaltning kommer att minska.

Automatisering är inte så störande som man fruktar. År 2013 kunde en studie från Oxford Universitet indikera att virka hälften av jobben i USA och en tredje del i Storbritannien riskerade att försvinna under kommande år.

Siffrorna visade sig inte riktigt stämma. Enligt den ekonomiska organisationen OECD var siffrorna bara 10% i USA och 12% i Storbritannien.

Källa: New Scientist