De allra rikaste kommer att utvecklas till en ny art i framtiden

Vetenskap / Aartificiell intelligens

Transhumanism - Världens faligaste idé?

Super rika människor kommer tack vare olika förbättringar, att utveckla en egen art, hävdar den amerikanska framtidsforskaren Paul Saffo.

I framtiden kommer de rika att kunna odla sina ersättningsorgan, ta målmedvetna mediciner och använda sig av genetisk forskning för att varna kroppen om eventuella ärftliga hälsorisker.

Morgondagens värld, säger han, kommer att vara annorlunda: Biologi och teknik kommer att smälta samman, robotar kommer att gå till jobbet i stället för människor, bilar kommer att köra själva, och proteser kommer att fungera bättre än riktiga armar och ben.

Den här synen bygger Saffo på vad den amerikanske vetenskapsmannen Ray Kurzweil har hävdat år 2009: Att odödligheten är endast 20 år bort, på grund av snabba stora framsteg inom nanotekniken.

Även om stort hopp finns bland många futurister och vanliga människor, kommer de här framstegen endast att gynna de rika. Vanliga människor kommer inte att ha råd med de här förbättringarna. Samtidigt kommer superrika snabbt att utvecklas till en egen art, i jämförelse med andra "dödliga själar".

Via: Telegraph.co.uk