Transhumanism: världens farligaste idé?

Vetenskap / Artificiell Intelligens

Transhumanism - Världens faligaste idé?

"Vilka idéer, om de skulle omhuldas, skulle utgöra det största hotet mot människans välfärd?" Denna fråga ställdes till åtta framstående intellektuella av redaktören till Foreign Policy i september/oktober (2004).

Francis FukuyamaEn av de tillfrågade savanterna var Francis Fukuyama, professor i internationell politisk ekonomi vid John Hopkins Skola för avancerade internationella studier och författare till "Vår posthumanistiska framtid: Konsekvenser av den biotekniska revolutionen" och arbetade som rådgivare till president Bush i frågor rörande bioteknik.

Vad tycker han att världens farligast idé är? Transhumanism.

I sin artikel i Foreign Policy identifierar Fukuyama transhumanismen som "en konstig befrielserörelse" som vill "inget mindre än att befria mänskligheten från sina biologiska begränsningar".

Det låter kanske illavarslande, eller hur? Men vänta lite: Handlar inte den mänskliga historien (och förhistorien) om att frigöra fler och fler människor från sina biologiska begränsningar? När allt kommer omkring, det är inte så att de flesta utav oss fortfarande lever i vår arts "naturliga stadium" som jägare och samlare.

Människans frigörelse från sina biologiska begränsningar började när en av våra förfäder först slipade en pinne och använde den för att döda ett djur. Ytterligare frigörelse från människans biologiska begränsningar följde sedan med upptäckten av elden, hjulet, tämjning av djur, jordbruk, metallurgi, byggnad av städer, textilier, lagring av information genom skrivande, förbränningsmotorn, elkraftsproduktion, antibiotika, vacciner, transplantationer, och preventivmedel. I själva verket har människans mål ständigt varit att alltmer befria sig från sina förfäders biologiska begränsningar.

Det går även att ställa sig frågan: Vad är mänsklig förmåga? Biologen Richard Dawkins har föreslagit begreppet "en utökad fenotyp". Gener formar inte enbart organismens kropp utan även dess beteende. En del av dessa beteenden leder till skapandet av döda ting som hjälper organismen att överleva och föröka sig, såsom bäverdammar och fågelbon.

Våra förfäder hade inga vingar. Nu flyger vi. Våra förfäder kunde inte höra varandra över långa avstånd. Nu har vi telefon. Och våra förfäder levde i genomsnitt i 25 år. Nu lever vi i 75 år.

Tack vare människans talang för teknisk innovation, har människan den största "utökade fenotypen" utav alla arter på jorden. Det finns ingenting som är mer naturligt för människan än att sträva efter att frigöra sig från sina biologiska begränsningar.

Fukuyama skulle utan tveka hävda att jägare-samlaren fortfarande är mänsklig, oavsett hur människor lever i dag. Det som transhumanismerna söker är något helt annorlunda än det som är mänskligt. De vill gå bortom det som är mänsklig förmåga. De vill ändra människornas kroppar och hjärnor.

Självklart har människor avsiktligt kunnat ändra hur kroppen ser ut via träning och hjärnan via skolgång. Trots detta har Fukyama en poäng. Kan man förrvandlas så pass mycket med hjälp av teknik att man slutar vara människa? "Våra positiva drag har alltid varit intimt kopplade till de negative: Om vi inte hade varit våldsamma hade vi inte kunnat försvara oss, om vi inte hade haft gruppkänsla, skulle vi inte kunna vara lojala mot våra nära och kära, om vi inte hade varit svartsjuka, skulle vi aldrig kunna känna kärlek", hävdas Fukuyama. Han verkar påstå att om man ska kunna vara mänsklig, måste man kunna ha förmågan att känna samtliga känslor som är karakterisktiska för vår art. Om biotekniska manipulationer skulle ta bort vårt förmåga att känna känslor såsom ilska, hat eller våld, skulle vi i en viss mening inte vara människor längre.

Låss oss säga att framtidens genetiska ingenjörer skulle hitta genen som gör vissa människor självmordsbenägna och att de skulle hitta ett sätt att undertrycka eller justera genen. Skulle justering av den genen göra kommande generationer icke-mänskliga varelser? De flesta människor i dag är inte självmordsbenägna ändå, och människorna som är lyckliga är inte mindre mänskliga.

Depressiva tillstånd kan redan fixas med hjälp av läkemedel såsom Prozac eller Paxil. Serotoninåterupptagshämmare gör inte en människa mindre mänsklig. De som lider av depression kommer att säga att läkemedlet återställer deras sanna jag. Det förefaller orimligt att hävda att vi behöver hänge oss raserin eller den religösa extasen för att kvalificera oss som människor.

"Transhumanismens första offer kommer att vara jämlikheten", skriver Fukuyama. "Om en del människor börjar omvandlas till något överlägset, vilka rättigheter kommer dessa förbättrade varelser att göra anspråk på och vilka rättigheter kommer de att få i jämförelse med dem som ligger efter?" Fukuyama verkar föreslå en X-Man-liknande föreställningsvärld i vilken överlägsna postmänniskor försöker förgöra icke-överlägsna andra. Men där Fukuyama är lite undvikande, är bioteknikerna George Annas, Lori Andrews och Rosario Isasi brutalt rättframma:

"Den nya arten, eller "postmänniskan", kommer förmodligen att se de 'gamla' vanliga människorna som mindervärdiga, som vildar, lämpade för slaveri eller slakt. De normala människorna kan å andra sidan se postmänniskor som ett hot och om de kan, kan försöka mörda postmänniskorna innan de själva blir mördade eller förslavade av dem. Det är i slutändan detta potentiella folkmord som gör art-ändringsexperiment potentiella massförstörelsevapen och gör den oansvariga genetiska ingenjören en potentiell bio-terrorist."

Låt oss gå tillbaka några steg för att kunna föreställa oss hur detta kommer att ske. De förbättringar som sannolikt kommer att vara tillängliga för människor som lever nu på relativt kort sikt kommer att vara läkemedel och injektioner för att öka styrkan, den psykologiska hälsan, och förbättra minnet. Följaktligen kommer sådana medel att distribueras till alla som vill ha dem. Senare under det här århundradet, när säker genteknik har utvecklats, kommer föräldrar att få möjligheten att tillföra sina barn bra gener som förbättrar deras hälsa och IQ som andra barn redan får naturligt. Således kommer säker genteknik på lång sikt mer sannolikt att förbättra än att förvärra mänsklig ojämlikhet.

Politisk jämlikhet har i alla fall aldrig vilat på omständigheter kopplade till mänsklig biologi. Under tidigare århundranden, när människor var alla "naturliga" var tyranni och slaveri vanliga sociala och politiska arrangemang. Politisk liberalism är faktiskt svaret på Fukuyamas fråga angående mänskliga och postmänskliga rättigheter. I liberala samhällen är lagen tänkt att gälla likt för alla människor, oavsett hur rik eller hur fattig, mäktig eller maktlös, genial eller dum, förbättrad eller oförbättrad man är.

Upplysningens mest betydande konsekvens är principen om tolerans, att stå ut med människor som ser annorlunda ut, talar annorlunda, har andra trosföreställningar, och lever annorlunda än vi gör. I framtiden, kommer våra efterkommande kanske inte riktigt att vara normala homo sapiens, men de kommer fortfarande att vara moraliska varelser som kan ställas till svars för sina handlingar. Det finns ingen anledning att tro att samma liberala politiska och moraliska principer som gäller för människor i dag inte skulle kunna gälla för relationerna mellan framtidens människor och post-människor.

Men tänk om framtidens förbättrade post-människor i stället antog det nietzscheanska övermänniska alternativet? Tänk om de verkligen ser på icke-förbättrade människor "som underlägsna, vildar, lämpade för slaveri eller slakt"?

Låt oss vara ärliga. Massor av icke-förbättrade människor har varit fullt kapabla att tro att miljoner andra icke-förbättrade människor var underlägsna och måste utrotas. Allt eftersom liberala politiska institutioner har spritt sig och förstärkts, har de gjort det mindre möjligt för tekniskt avancerade grupper att automatiskt utplåna mindre teknologiskt avancerade folk (vilket var vanligt under större delen av historien). Jag misstänker att denna dynamik kommer att finnas kvar i framtiden samtidigt som bioteknik, nanoteknik, och data teknik successivt ökar människors förmågor och vidgar deras valmöjligheter.

I sin berömda bok, "Historiens slut och den sista människan" (The End of History and the Last Man) skriver Fukuyama att vi nu bevittnar "slutet på mänsklighetens ideologiska utveckling och universaliseringen av den västerländska liberala demokratin som den slutliga formen av mänsklig regeringssätt". Så må det vara. Men för Fukuyama är slutet på historien en "sorglig tid" eftersom "mod, fantasi och idealism kommer att ersättas av ekonomiska beräkningar". Dessutom hävdar han att "i den post-historiska perioden, kommer det varken att finnas konst eller filosofi, utan endast den ständiga vården av människans historias museum". Visst är det ironiskt att Fukuyama demoniserar transhumanismen, en begynnande filosofik och politisk rörelse som står som symbol för de mest vågade, modiga, fantasifulla och idealistiska av människans förhoppningar."

"Miljörörelsen har lärt oss ödmjukhet och respekt inför det icke-mänskligas integritet. Vi behöver samma ödmjukhet inför vår mänskliga natur. Utvecklar vi inte det snart, kan vi omedvetet inbjuda transhumanister att vanställa mänskligheten med sina genetiska bandschaktare och psykotropa köpcenter" avslutar Fukuyama. Jag säger, att det inte är något fel på de genetiska bandschaktare och psykotropa köpcenter som hjälper människor att bli sundare, smartare och lyckligare.

Jag har mitt eget svar på frågan "Vilken idé, om den skulle omhuldas, skulle utgöra det största hotet mot människans värlfärd": Att förbjuda tekniska framsteg i "ödmjukhetens" namn.

VIA Reason.com


Disclamer: Twice.se är inte på något sätt för eller emot transhumanismen. Vi har endast översatt och publicerat artikeln så som den skrevs av författaren .