Allt om artificiell intelligens (AI)

Vetenskap / AI & robotik

AI - Artificiell Intelligens

Vi lever i en tid då maskiner blir allt mera intelligenta och som förutom detta börjar bli allt viktigare i våra liv till den graden vi betraktar dessa maskiner som livsnödvändiga. Artikelserien om AI är en mer eller minre fri översättning av en Wikipedia artikel om Artificiell Intelligens, vad den är, dess historia, möjligheter, risker och utmaningar.

Introduktion till artificiell intelligent

Robot - Turing test

Med Artificiell Intelligens menar man maskinintelligens och den gren av vetenskapen som försöker skapa den.. Läs mer..

Den artificiella intelligensens historia

Alan TuringTänkande maskiner och artificiella varelser har varit vanliga under historiens gång och dyker upp i många antika berättelser. Läs mer..

Den artificiella intelligensens problem

Artificiell Intelligens - ProblemDet generella problemet med att skapa eller simulera intelligens har brutits ner i flera specifika underproblem. Dessa underproblem utgör särskilda egenskaper eller förmågor som forskare vill att intelligenta system ska ha. Läs mer..

Metoder för utveckling av AI

Det finns ingen etablerad sammanhållande teori eller paradigm som styr AI-forskning. Forskare är oense om många frågor. Några av de mindre viktiga frågorna som har förblivit obesvarade är följande: Bör AI simulera naturlig intelligens genom att studera psykologi eller neurologi? Läs mer..  

Verktyg som används i AI-forskning och utveckling

Under 50 år av forskning har AI – forskare utvecklat en stor mängd av verktyg för att lösa de flesta svåra problem inom datorvetenskap. Läs mer..

Bedöming av framsteg på AI-området

År 1950 föreslog Alan Turing ett sätt att testa en agents intelligens, som nu går under namnet Turing testet. Den här proceduren tillåter nästan alla stora AI-problem att testas. Läs mer...  

Tillämpningar av artificiell intelligens

Artificiell intelligens har används inom måna fält bland annat medicinsk diagnostik, aktiehandel, robotstyrning, juridik, vetenskapliga upptäckter och leksaker. Läs mer..  

Filosofi: olika teorier om hur AI kan utvecklas

Eftersom AI hävdar kunna återskapa mänsklig intelligens eller de förmågor som den mänskliga hjärnan och det mänskliga sinnet har, är det hela en utmaning och en inspiration för filosofer. Läs mer...  

Förutsägelser och etik: Vad kommer AI att skapa i framtiden?

Artificiell Intelligens är ett vanligt tema i både science fiction och i förutsägelser om det tekniska samhällets framtid. Existensen av en artificiell intelligens som utmanar människans väcker svåra etiska frågor och teknikens potentiella makt skapar hopp och rädsla.

Läs mer..